دانلود رایگان پايان نامه بررسي حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان پايان نامه بررسي حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسي دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان پايان نامه بررسي حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان پايان نامه بررسي حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسي

مقدمه 
فصل اول: عناصر و اجزای تحقیق 
1-1  بیان مسئله شامل پرسش اصلی تحقیق 
1-2  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 
1-3  هدفهای تحقیق 
1-4  سوالات یا فرضیه های تحقیق 
1-5  چهار چوب نظری تحقیق 
1-6  مدل تحقیق 
1-6-1-  روش تحقیق 
1-6-2-  روش گرد آوری اطلاعات 
1-6-3-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 
1-6-4-  متغیرها و واژه های کلیدی 

فصل دوم: اهمیت خانواده 
2-1  زوجیت قاعده جهانی 
2-2-ریشه تاریخی خانواده 
2-3- خانواده در اسناد بین المللی  
2-3-1- فهرست اسناد بین المللی و منطقه ای برای حمایت و ارتقاء خانواده 
2-4-نگاه قران و سنت به جایگاه و اهمیت خانواده 
2-4-1- نگاه قران به جایگاه خانواده 
2-4-2- نگاه احادیث و سنت به جایگاه خانواده 
2-5- نقش هر یک از اعضاء خانواده 
2-5-1- خانواده هسته ای 
2-5-2- خانواده گسترده 
2-5-3- فرایند مدرنیته و تغییر نقش ها 
2-6- خانواده مرد سالار و زن سالار 
2-6-1-  آثار ریاست مرد بر خانواده  
2-6-2- خانواده متعادل 

فصل سوم: جایگاه خانواده در حقوق 
3-1- جایگاه خانواده در حقوق عمومی 
3-2- جایگاه خانواده در حقوق خصوصی 
3-3- جایگاه خانواده در حقوق جزا 
3-3-1- امنیت قضایی در حقوق خانواده 
3-3-2- قوانین حمایتی در حقوق جزا در راستای تحقق حقوق خانواده  
3-4- جایگاه خانواده در حقوق مدنی 
3-4-1- تفاوت ارث مرد با زن 
3-4-1-1- میراث زوجه قبل از اسلام 
3-4-1-2- میراث زوجه در روم 
3-4-1-3- میراث زوجه در یونان 
3-4-1-4- میراث زوجه در مصر 
3-4-1-5- میراث زوجه در دین یهود 
3-4-1-6- میراث زوجه در اسلام 
3-4-2- تفاوت دیه زن با مرد 

-  فصل چهارم
-  خانواده از منظر قانون اساسی 
4-1- نقش خانواده در رشد و تعالی انسان 
4-2- خانواده واحد بنیادین  جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان 
4-2-1- نکته ای که زوج های جوان باید بدانند 
4-2-2- تاسیس مرکز امور زنان 
4-3- ایجاد امکانات توافق عقیدتی و آرمان در تشکیل خانواده توسط حکومت 
4-4- پرهیز از تجملات در تشکیل خانواده در عین قداست و استواری 
4-4-1- گسترش فرهنگ سرمایه داری و تجمل گرایی 
4-4-2- یک نمونه الگوگیری از پیامبر(ص) برای دوری از تجملات در امر تشکیل خانواده  
4-5- راه های آسان کردن تشکیل خانواده  
4-6- راه های پاسداری از قداست خانواده  
4-6-1 یک تجربه برای استحکام خانواده  
4-6-2- آیا طلاق راه حل مناسبی برای بحث است. 
4-7- راه های استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق 

فصل پنجم: آثار حقوقی نقش زن به عنوان همسر، مادر، قیم و; 
5-1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او 
5-1-1- چهره زن در قران کریم 
5-1-2- اشعاری از پروین اعتصامی در خصوص زن 
5-1-3- استعداد و توانایی های زنان 
5-1-4- دستاورد های انقلاب اسلامی برای زنان 
5-2- حمایت از مادران به خصوص دردوران بارداری و حضانت از فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست 
5-2-1 –دوران بارداری و شیر دهی 
5-2-2- دوران حضانت از فرزند 
5-2-3- حمایت از کودکان بی سرپرست 
5-3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده  
5-3-1- سیر مراحل و روند شکل گیری قوانین مربوط به حمایت خانواده از قبل از انقلاب تاکنون 
5-3-2- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده  
5-4- ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست 
5-5 اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی 

فصل ششم: تامین حدقل نیازها برای تشکیل خانواده  
6-1- تامین مسکن خانواده ها 
6-2- تامین خوراک مردم 
6-3- تامین پوشاک مردم 
6-4- تامین بهداشت مردم 
6-5- تامین درمان مردم 
6-6- تامین آموزش و پرورش مردم 
6-7- دیگر امکانات برای تشکیل خانواده  
6-8- آسیب شناسی اجتماعی خانواده ها 
6-8-1- سلامت و امنیت اجتماعی 
6-8-2- عفت و دوری از گناه  
6-8-3- خانواده و پی ریزی بنیان های شخصیتی 
6-8-4- خانواده و امنیت جامعه 
6-8-5- خانواده و نظام کنترل اجتماعی 
6-9- ضعف قوانین در حوزه خانواده  
نتیجه گیری 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان پايان نامه بررسي حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسي

الف: منابع فارسی

1-    به نقل از صفایی، سید حسین و امامی، اسد الله؛ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1375، ج

2-    آرتیدار، طیبه، قوانین و مقرات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی ایران

3-    دشتی برازجانی، شیخ عبدالمجید ، 240 اصل خانوادگی در اندیشه مطهر، 1387 ، چاپ اول، افق

4-    محقق داماد ، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن ، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر علوم اسلامی،

5-    شایگان ، حقوق مدنی ، ش 564 / صفادل، حقوق خانواده، ج

6-    لطفی، دکتر اسدا; ، حقوق خانواده ، جلد

7-    روشن ، دکتر محمد، حقوق خانواده ، 1391 ، چاپ دوم ، تهران ، جنگل

8-    مجلسی ، بحار الانوار ، ج 103 ، ص 222 . ابن بابویه. من لا یحضره الفقیه . ج

9-    نک به حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن ، ج

10-مقدادی، محمد مهدی، ریاست خانواده ، پاییز 1385، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان

11-دشتی برازجانی، شیخ عبدالمجید ، 240 اصل خانوادگی در اندیشه مطهر، 1387 ، چاپ اول، افق

12-رحیمی یگانه، زهرا، خانواده موفق، 1389، چاپ سوم، اصفهان، حدیث راه عشق

13-صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ج

14-حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ج

15-منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 31/6/1383 در جلسه 543 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید،

16-اقتصاد خانواده

17-خانواده و حرمت به سوی اصلاح الگوی مصرف

18-نقش زن در اقتصاد خانواده

19-کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق ؛ ج اول

20-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، حقوق زنان ؛ برابری یا نابرابری

21-دیوان اشعار مفتون همدانی، ص

22-نوری همدانی، آیت الله حسین، جایگاه بانوان در اسلام، 1382، چاپ هشتم، مهدی موعود(عج)

23-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حقوق زنان ، برابری یا نابرابری

24-ترمینولوژی حقوق

25-حقوق مدنی خانواده ، ج

26-حقوق مدنی، ج

27-آرتیدار، طیبه ، قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی ایران

28-روزنامه رسمی شماره 10094-26/7/

29-نک به صفایی، سید حسین؛ ولایت قهری در حقوق ایران  وح تطبیقی، به نقل ازسایت دادگستری استان تهران

30-صانعی، یوسف، به نقل از سایت دادستانی

31-نک به ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

32-قاضی، دکتر سید ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول

33-قانون تسهیل ازدواج جوانان ،مصوب 27/9/1384 ماده

34-سایت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

35-فصل نامه کتاب زنان، ش25، ص 14، مقاله فریب در ازدواج ازنگاه روان شناسان اجتماعی

36-حدیث ولایت، ج 6 ،ص 139-140، بیانات مقام معظم رهبری درتاریخ 16/10/

37-زن ازدیدگاه مقام معظم رهبری

38-روزنامه جمهوری اسلامی/مورخه 29/11/

39-مهرپرور، دکترحسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، 1370، چاپ دوم، تهران اطلاعات

40-عزیزی تهرانی، علی اصغر، ازدواج و خانواده درکلام خدا، 1376، چاپ اول، قم الهادی

41-رحیمی یگانه، زهرا، خانواده موفق، 1389، چاپ سوم، اصفهان، حدیث راه عشق

42-سالاری فر، محمد رضا، درآمدی بر نظام خانواده در اسلام، 1390، چاپ ششم، هاجر

43-کشوادی، طاهره؛ اقتصاد در خانواده 1388؛ چاپ دوم،  اصفهان، حدیث راه عشق

44-بلاغی، فاطمه، اخلاق وح در خانواده، 1388، چاپ چهارم ،  اصفهان، حدیث راه عشق

45-مطهری، شهید استاد مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام 1388؛ چاپ 52 تهران

46-روشن، دکترمحمد رضا حقوق خانواده، 1391، چاپ دوم، تهران جنگل

47-لطفی اسد الله، حقوق خانواده 1389، جلد دوم، چاپ اول، تهران، خرسندی

48-موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تقویت نظام خانواده 1388، جلد اول، چاپ سوم، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

49-لطفی اسد الله، حقوق خانواده 1388، جلد اول، چاپ دوم، تهران، خرسندی

50-باقری فرد، سعیده، حقوق زنان با برابری یا نابرابری، 1386، چاپ دوم، تهران دفتر نشر و معارف

51-راشد یزدی، شیخ محمد کاظم، راه شیرین درکلام شیرین، 1392، قم، جوانان موفق

ب: منابع عربی

1-    وسائل الشیعه ج20، ص13، من لا یحضره الفقیه ، ج3، ص

2-    امام صادق (ع)از قول حضرت رسول (ص) ، حرعاملی، محمد بن حسن ؛ وسائل شیعه ، چاپ پنجم، بیروت : انتشارات دارالحیاء التراث العربی ، 1983، ج14، ص3

3-    ابن ادریس ، ابی منصور، السرائیر به نقل از سلسله الینابیع الفقیه ، علی اصغر مروارید، چاپ اول ، بیروت : انتشارات موسسه فقه الشیعه ، 1990،ج ،19، ص357 ؛و اجمع المسلمون علی ان التزویج مندوب الیه و ان اختلفوا فی وجوبه ؛ حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ؛ شریع الاسلام ، به نقل از سلسله الینابیع الفقهیه ، علی اصغر مروارید،، چاپ اول ، بیروت : انتشارات موسسه فقه الشیعه ، 1990،ج ،19، ص467؛ فانکاح مستحب لمن تاقت نفسه من لرجل و النساء و لم تتق فیه خلاف المشهور استحبابه ؛ لقوله(ع): ما استفاده امر و فائده بعد الاسلام افضل من زوجه  مسلمه تسره اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله

4-    وسائل الشیعه، ج

جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج

5-    المغنی ابن اقوامه، ج

6-    جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج

7-    مسالک الافهام، کتاب النکاح، ج

8-    شرح لمعه ، ج

9- بحار، ج

10- قرآن کریم

11- احادیث

 

ج: منابع انگلیسی

1-    گاردنر، ویلیام؛ جنگ علیه خانواده ، ترجمه و تلخیص معصومه محمدی، چاپ اول، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،

2-    پلنیول و ریپر و رواست و کورنو به نقل ازدوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده

3-    گیدنز ، انتونی ؛ جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات نشر نی ،


 

د: منابع قوانین

1-    اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/84  (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

2-    بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

3-     ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

4-    قوانین و مقررات مربوط به خانواده

5-    قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ، مصوب 24/8/71، ماده

6-    از قانون تشویق احداث و عرضه واحدهایمسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 ماده

7-    تصویب نامه هبات وزیران ، سندکاهس فقرو هدفمند کردن یارانه ها مصوب 5/5/84 ماده

8-    آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مصوب 16/1/85 هیلات وزیران، ماده

9-    تصویب نامه وظایف واحد های استان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 2/12/

10-       قانون اساسی

11-       قانون مدنی

12-       قوانین و مقررات مربوط به خانواده

13-       قانون مجازات اسلامی

14-       قانون کار

15-       قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب( در امور مدنی)

16-       قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب( در امور کیفری)

هـ: منابع اسناد بین المللی و منطقه ای

1-    اعلامیه جهانی حقوق بشر

2-    میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

3-    میثاق حقوق مدنی و سیاسی

4-    اعلامیه اصول اجتماعی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره خاص به پناه دادن و فرزند خواندگی ملی و بین المللی

5-    کنوانسیون رضایت برای ازدواج ، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج

6-    کنوانسیون مربوط به وضعیت آوارگان

7-    کنوانسیون مربوط به محو همه اشکال تبعیض علیه زنان

8-    کنوانسیون حقوق کودک

9-    کنوانسیون بین الملل حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده ی آنها

10-منشور آفریقای حقوق بشر و حلق ها

11-منشور آفریقای حقوق و رفاه کودک

12-کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

13-منشور اقتصادی اروپا

14-منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا

15-منشور حقوق عرب

16-اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره

17-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

مقدمه

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین همه جوامع بشری، به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی؛ زیر بنای جوامع و منشا فرهنگ ها، تمدن ها، و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و گمراهی بوده است

اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می داند و هدف از تشکیل خانواده را تامین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله رسیدن به سکون و ارامش بر می شمارد

دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن نیازمند توجه جدی به خانواده و اجرا کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در تمامی سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد

تعریف خانواده به صورت عام

خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترک پدید آورده و در واحد نامی به نام خانواده زندگی می کنند.[1]

ولی در این تحقیق هر جا سخن از خانواده آمد منظور معنای خاص آن است یعنی شوهر، زن و فرزندان. با توجه به این که هر پژوهشگر در پژوهش خود اهدافی را دنبال می کند.در این پژوهش محقق با توجه به موضوع پایان نامه، فرازها و اصولی از قانون اساسی که مستقیم یا غیر مستقیم به خانواده مربوط می شود را انتخاب و نکات مثبت و منفی را مشخص می کند و در صورتی که پیشنهادی در آن موارد هم دارد ارائه می دهد

به نظر می رسد نکاتی که در قانون اساسی بر عهده حکومت نهاده شده تا در خصوص رفاه خانواده تامین نماید، مواردی مثل ایجاد امکانات توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده، راه های آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، حمایت از مادران در نقش های مختلف حقوقی، ایجاد دادگاه خانواده، تامین امکانات برای تشکیل خانواده مثل مسکن، درمان و ;.. می باشد

[1]- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/84  (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

فصل اول: عناصر و اجزای تحقیق

1-بیان مسئله: شامل پرسش اصلی تحقیق

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیر بنای جوامع و منشاء فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسان و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است

دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن است و ضروری است کلیه برنامه ریزی ها  و سیاست گذاری ها در تمامی سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در چهار چوب قوانین به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. به نظر می رسد باید سوال اصلی تحقیق را این گونه طرح کنیم: حقوق خانواده از منظر قانون اساسی را بررسی کنیم

2-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

باید تلاش نمود تا خانواده همچنان بومی و بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی شکل گیرد و از آن جایی که نهضت جهانی شدن، مرزهای اخلاق  و دین را در می نوردد، باید با تمهیدات مناسب خانواده را از معرض تند بادهای سهمگین آن دور نمود و هر عاملی را که باعث ایجاد خلل در این واحد بنیادین جامعه می شود، از بین برد و از مهمترین نهاد اجتماعی صیانت لازم را به عمل آورد

می توانم علت و انگیزه انتخاب موضوع را در قالب همین موارد ذکر شده در بالا به این نحو ذکر کنم که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق خانواده چه تمهیداتی اندیشیده است

3- هدف های تحقیق

برای رسیدن به هر مقصدی اول باید مسیر و قوانین و مقررات آن را درحد نیاز شناخت

به همین ترتیب برای داشتن یک خانواده موفق باید سلسله قوانین و مقررات آن را به طور کامل شناسایی کرد

به عنوان مثال: ما در خصوص شناخت قوانین و مقررات خانواده با این پرسش ها رو به رو هستیم

1-    ایجاد امکانات توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده توسط حکومت

2-    راه های آسان کردن تشکیل خانواده

3-    حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت

4-    تامین مسکن، پوشاک و دیگر مایحتاج زندگی خانواده ها

اگر به این سوالات در همین زمینه توسط قوانین پاسخ داده شود دیگر در اجتماع و به خصوص در دادگاه های خانواده با مسایل لاینحل و پیچیده روبرو نخواهیم بود

مسلماً همه افراد اجتماع به ویژه خانواده ها بیشترین سهم از فواید پاسخ به این سوالات را دارا خواهند شد

4- سوالات یا فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

1-    اقدامات حکومت در ایجاد توافق عقیدتی وآرمانی در تشکیل خانواده

2-    راه های آسان کردن تشکیل خانواده توسط حکومت

3-    ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

4-    حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

5-    تامین نیاز خانواده ها اعم از مسکن، پوشاک، خوراک، آموزش و پرورش و غیره

6-    آسیب شناشی اجتماعی خانواده ها

7-    ضعف قوانین در حوزه خانواده

5-    چهار چوب نظری تحقیق

برای بررسی حقوق خانواده ما باید اول با مطالعه کامل وجامع در حقوق خانواده در قوانین عمومی، مدنی و جزا و ; مطالعه دقیق داشته باشیم و بعد با در نظر گرفتن اصول قانون اساسی که در مورد خانواده بحث کرده، پی به کمبود و ضعف قوانین در حقوق خانواده ببریم و فرضیه های موجود را اثبات یا رد کنیم

به طور خلاصه

ما باید برای داشتن خانواده قانون مند پی به کمبود و خلاء قانون ببریم و آن را شفاف سازی کنیم تا حکومت ها در صدد رفع آن برآیند تا انشاالله به یک هدف عالی که همان جامعه و خانواده قانون مند است برسیم


 

6- مدل تحقیق

مدلی که به طور کامل و جامع بتوانم از آن الگو بگیرم نتوانستم پیدا کنم ولی با توجه به مطالعاتی که داشتم در خصوص موضوع تحقیق، چون با خلاء ها و کاستی های فراوان روبرو شدم سعی کردم یک روش و مدل جدید را ارائه دهم

با استفاده از روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات که در زیر گذرا به آن اشاره می کنم

1- روش تحقیق

روش تحقیق در این طرح به این نحو است که بعد از مطالعه دقیق قانون اساسی، اصولی که در رابطه با خانواده مطرح شده را کشف و آنها را شناسایی و سپس بررسی می شود که ایا حکومت حقوقی را که در اصول قانون اساسی برای خانواده مقرر کرده مهیا نموده یا این که نه خلاء هایی وجود دارد که اگر خلاء هایی بود آن را مشخص و بیان نموده تا در آینده آن حقوق اجرا نشده، اجرا شود

2-روش گرد آوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده، روش کتابخانه ای یعنی روش سندی و تاریخی می باشد که از منابع و اسناد استفاده شده و هرنوع نوشته با سند آن ذکر شده است

روش تحقیق به این شکل بود که ابتدا در کتابخانه ها و مراکز علمی به جمع آوری منابع پرداخته و پس از جمع آوری منابع، فیش هایی از آنها تهیه کرده و همچنین از تعدادی از سایت ها نیز استفاده شده و سپس به دسته بندی و چیدن و بافتن آنها به یکدیگر پرداخته شده است

3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

بعد از اتمام مرحله گردآوری سعی شده داده ها وا طلاعات کد گذاری، استخراج و طبقه بندی گردد و شاخص ها محاسبه و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تفسیر قرار گیرد تا بتوان در مورد تائید یا رد فرضیه ها داوری کرد. البته این کارباید حتما طبق طرح استخراج و طبقه بندی اطلاعات انجام پذیرد

1-متغیرها و اژه های کلیدی

حقوق، خانواده ، پرتو، اصول، قانون اساسی

اهمیت خانواده

نکاح بیش از آنکه سازمان حقوقی باشد، پیوند اخلاقی و مذهبی است. عهد و پیمانی است مقدس که تجاوز از آن چندان ساده نیست و به همین خاطر است که در شهرهای کوچک و مذهبی آمار طلاق پایین تر از شهرهای بزرگ و صنعتی است.[1]

ژوسران حقوقدان فرانسوی در مورد تقدس خانواده عقیده دارد

از هر جهت که بررسی شود، خانواده یک نهاد ضروری  و مقدس جلوه می کند، به سختی می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن هیچ گروهی که واسطه بین فرد و دولت باشد وجود نداشته باشد. چنین جامعه ای قابل زیستن نخواهد بود و تنها شامل افرادی پراکنده چون غبار خواهد بود. این خانواده است که با اجتماع طبیعی و نیکوکار، نه مصنوعی، افراد را برای زندگی در اجتماعی گسترده تر که مفهوم ملت به آن تحقق می بخشد آماده می کند. خانواده یک عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی است.[2]

حقوق به دشواری به درون این مامن راه می یابد، زیرا وسیله تضمین قواعد خود را ندارد. آنچه در آن می گذرد، از خصوصی ترین و عاطفی ترین چهره های زندگی است. نه شاهدی برای رفتار ناهنجار می توان آورد نه ضابطه دقیقی برای ارزیابی سلوک همسران به دست داد. همه چیز نسبی و عرفی است و تابع شرایط مادی و معنوی زندگی خاص هر خانواده بستگی دارد و حقوق نمی تواند درباره چنین محیطی به شایستگی تصمیم بگیرد. پس، ناچار به وضع قواعدی مبهم و مجرد، مانند لزوم همکاری زن و شوهر و رفتارر عادلانه با همسران می پردازد و تعیین مصداق های همکاری و عدالت را به عرف وا می گذارد.[3]

[1] – کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان، 1382، ص

[2] – به نقل از صفایی، سید حسین و امامی، اسد الله؛ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1375، ج1، ص9

[3]- همان صص22-

لینک کمکی