دانلود رایگان تجربيات مدون آموزشي مربي تربيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


دانلود رایگان تجربيات مدون آموزشي مربي تربيتي دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان تجربيات مدون آموزشي مربي تربيتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان تجربيات مدون آموزشي مربي تربيتي

مقدمه :    
کلمات کلیدی :    
حدود و اختیارات و وظایف معاون پرورشی :    
شرح وظایف معاونین پرورشی مدارس    
خصوصیات معاونان پرورشی:    
کلاس پرورشی:    
وظیفه دانش آموز:    
قوانین کلاس:    
بیان تجربیات    
تجربه1 ـ شروع به کار و خاطره از آن    
تجربه  2  و تببین آن :ختم زیارت عاشورادر40روزبا40یارهمراه    
اهداف این طرح:    
تجربه 2  و تبیین آن: معرفی کتاب ومتن های ادبی جهت استفاده در ایام الله ومناسبت ها    
تجربه 3 : آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم    
تجربه 4 : تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر :    
تجربه 5 : برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی    
تجربه 6 – تعاریف و کلیات و تجربیات    
راهکارها و پیشنهادات به سایر معلمان حاصل از تجربیات :    
نکات مربوط به تدریس پرورشی:    
روش های به کار گیری پرورشی در مدارس پیشنهادات حاصل از تجربیات :    
گامهای موثر در امورتربیتی    
رفتارهای کلیشه ای ممنوع    
اقدامات و روش ها ی که برای دانش آموزان مفید است :    
روشهای ایجاد انگیزه برای دانش اموزان در مدرسه    
فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان    
انگیزه چیست؟    
تعریف انگیزش:    
تأثیر انگیزش بر یادگیری    
ده روش برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان    
تحلیلی بر تجربیات در زمینه انتخاب شوراهای مدارس    
حضور پر شور شورا در مدرسها ونقشی کم رنگ    
روش های توصیه شده به همکاران برای اجرا در مدارس حاصل از تجربیات    
روشهای ایجاد شادابی ونشاط در مدرسه وایجاد انگیزه در دانش اموزان    
چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس    
چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس    
شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس    
شاداب سازی محیط مدارس    
ایجاد نشاط برای دانش آموزان:    
راهکار آینده و ارائه برنامه    
شیوه کارگروهی مربیان    
نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای آینده    
منابع و ماخذ:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان تجربيات مدون آموزشي مربي تربيتي

 - دفتر امور زنان، (1385)، «آشنایی با مهارتها و شیوه‌های بهره یابی از امکانات آموزشی، فرهنگی، ورزشی

 - مرآتی، کیانوش(1382)، «به شادی همی دار تن را جوان»، ماهنامه پیوند، شماره 289،

 – صباغیان، زهرا(1384)، «مدرسه وتقویت نشاط و امید به زندگی»، ماهنامه پیوند، انجمن اولیا و مربیان، شماره 309، 310، 311،

 – غفاری چمستان، صفیه(1385)، «راهکارهای مناسب جهت ایجاد آرامش در زندگی»، ماهنامه تربیت، سال 22، شماره6،

 – کاکیا، لیدا(1385)، «آرامش و نقش آن در زندگی، ارتباط پیوند، همدلی و آرامش»، ماهنامه تربیت، سال21، شماره8،

 – محمودیان، طاهره(1383)، «شادابی و نشاط خانواده و تأثیر آن بر فرزندان»، ماهنامه تربیت، سال20، شماره

 – ترکمان، پری منظر(1385)، «مدرسه، مدرسه است»، رشد مشاور مدرسه، دوره یکم، شماره

مقدمه

      موضوع درس پرورشی مسائل دین است. وظیفه معاون پرورشی در این باب ،ترسیم وتبیین دین در دو بعد اعتقادی وعملی به نحو بازتر ،عملی تر وعمیق تر است واین درس در سنینی که سن حیاتی در پرورش دین واعتقاد دانش آموز محسوب می شود به کمک آموزه ها و آموزگاران دیگرحوزه دین آمده و به آن شاخ وبرگ و مفهوم ملموس تر وجهت دارترمی دهد.ما موضوع این درس را تنها دین می دانیم زیرا که چیزی از سوالات ونیازهای فکری وعملی انسان نیست که در دین بدان پرداخته نشده باشد . بهترین آبشخور و منبع تغذیه علوم جامعه شناسی و تربیتی و روان شناسی نیز دین است دردین نه چیزی از سوالات ونیازهای دنیوی واخروی بشر فروگذار شده [لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصیها]ونه به چیزی پرداخته شده که خارج از فایده وبهره باشد بنابراین رها کردن دین و روی آوردن به تکثرات واقوال ،مثال آب در کوزه بودن و گرد جهان گشتن است مهم ، تنها داشتن عزم وهمت برای غوطه ور شدن در این دریای بی کران وعمیق و به دست آوردن گنجینه ها ی ذی قیمت است.ممکن است گفته شود که موضوع درس پرورشی تنها دین نیست بلکه مسائل روان شناسی و فرهنگی و اجتماعی نیز در ان باید گنجانده شود خواهیم گفت که دین تبیانا لکل شی است و همه این ابعاد را نیز در بر دارد  “چون که صد آمد نود  هم پیش ماست”واصلا دین به تنهایی موضوعیت ندارد بلکه موضوع آن همین ابعاد متکثرعبادی،اعتقادی،فرهنگی، سیاسی،اجتماعی،تربیتی،سیاسی،اقتصادی و; است

درس پرورشی را باید کلاس جبرانی و مکمل دروس دین و زندگی دانست که گاه بر حسب ضرورت ،بعضی مطالب ،تکراروتشریح وتفریع همان دروس است وگاه نیز مباحث ،جدید وتازه اند. پرورشی نسبت به درس دینی درسی آزاد وبازحساب می شود ومعلم علاوه بر آنکه خود آنچه را که مقتضای سن ونیاز دانش آموزیا خلا وکمبود دینی جامعه یا فرد است بیان می نماید به سوالات موجود در ذهن دانش آموز نیز توجه خاص داشته و به آنها پاسخ داده و محرک آنان در جهت ایجاد پرسش ونگاه متفکرانه به دین می شود .وظیفه مربی دین وپرورشی سخت از دیگر معلمان و آموزگاران است از آن جهت که او هم  با اندیشه وهم با روح متربی سر وکار و هر دو را باید رشد و پرورش دهد  پس کار در این فضا کاری دقیق وعمیق است زیرا که دین، دین دقیق وعمیقی است وهر چه حقایق عملی و اعتقادی آن در گوش متربی ومتعلم تکرار وزمزمه شود باز ناکافی است زیراغفلت ها ، تکثرات فکری وجاذبه ها ی بیرونی زود انسان را به وادی فراموشی وسستی سوق می دهند بنابراین یک مربی حقیقتاً اگر اهل درد و شفقت وعِرق دینی باشدمسلما خلا ونیاز ودر نتیجه فضای کار بسیار گسترده است

محتوا وموضوعات مورد تدریس بر اساس نیاز وتوجه به رده سنی انتخاب می شوند (البته اختلاف سن تکلیف بین دختران و پسران ایجاب دیر تر یا زودتر بیان کردن برخی مسائل واحکام را دارد که بعدا بیان خواهد شد) درفضای تربیت وآموزش دین هر سنی اقتضای یک نوع تربیت یا تعلیم را دارد در مقطع ابتدایی وسنین پایین این آموزش بیشتر مربوط به اصول دین ومسائل پایه ای اعتقادی ودر رده  بالاتر بیشترمربوط به بحث احکام می شود زیرا ابتدا باید فکر، الهی وفطرت ،زنده شود بعد عمل به ظهور ونمود برسد اول ایمان شکل می گیرد وبعدعمل صالح محقق می شود

هدف از نوشتن این نوشتار بیان تجربیات خودم در طی سال های زیاد معاونت پرورشی در مدارس می باشد

کلمات کلیدی :

تجربیات معاونت ـ روش ها کار ـ راهکارها برای معاونت پرورشی

حدود و اختیارات و وظایف مربی پرورشی

کار معاون پرورشی ،تدریس؛ آن هم فقط در حوزه دین ،وکار معاون پرورشی انجام فعالیتهای دینی وفرهنگی خارج از کلاس است در آیین نامه برای معاون پرورشی دو وظیفه ذکر شده یکی فعالیتهای پرورشی ودوم معاضدت ومعاونت در امور آموزشی . مسلم است که وظیفه اصلی وابتدایی معاونت پرورشی کار پرورشی است ووارد شدن در حیطه معاونت آموزشی در صورتی است که وقت وفرصت اضافه ای وجود داشته باشد .در حوزه امورپرورشی ،معاون ومربی با همفکری هم امور را پیش می برند ولی اجرای کار بر عهده معاونت است معاونت موظف به اجرای بخشنامه ها ی پرورشی است ولی در این خصوص اگر مربی نیز دارای وقتی اضافه تر از کلاس در قالب  فعالیت پرورشی باشد دراجرای بر نامه ها وبخشنامه هاوطرحهای دینی وفرهنگی خارج از کلاس نیز مساعدت می کند

متاسفانه  در بعضی  مدارس  تنها کاری که معاونین  پرورشی انجام نمی دهند  وظایف پرورشی است و از عنوان پرورش فقط نام آن را یدک می کشند پرداختن به فعالیتهای آموزشی نباید مانع از توجه به فعالیت و وظیفه اصلی شود.همچنین گاه کتابهایی از سوی سازمان برای تدریس به مربی پرورشی تحمیل می شود که یا کم محتوا یند یا خارج از فضای فرهنگی ودینی اند مثلا کتب مربوط به مهارتهای زندگی یا تحصیلی کتابهای خوبی اند اما مربوط به کلاس پرورشی نیستند بلکه مرتبط با مربی مشاوره است در ثانی بسیاری از مشکلات روحی وروانی مثل ترس و عصبانیت و استرس و مشکلات ارتباطی و ;. که در این کتابها بحث شده ومی خواهیم که از راه کلاسیک وادا واطوار آنها را درمان کنیم از راه تقویت دین و پرورش ایمان  و اعتقاد سریعتر درمان می یابند هیچ مرض روحی نیست که در مان آن در دین موجود نباشد و البته تجربه  مولف  موید  عدم استقبال دانش آموزان از این کتب و محتواهای آنهاست استقبالی که دانش آموزان از آموزه های دینی می کنند قابل قیاس با آموزه های دیگر نیست

مسلما اگر یک مربی، دلسوز و ودر عین پخته و عالم باشد آن قدر در بعد دین خلا برای آموزش و بیان و کار کردن هست که دیگر جایی برای مباحث  دیگر باقی نمی ماند

شرح وظایف معاونین پرورشی مدارس

شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی وقانونی زیر نظر معاون پرورشی وتربیت بدنی مدرسه عهده دار وظایف ذیل می باشد:( در مدارسی که معاون پرورشی وتربیت بدنی تعلق نمی گیرد مربی پرورشی زیر نظر مستقیم مدیر وظایف معاون پرورشی وتربیت بدنی را عهده دار خواهد بود

1-     برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحتهای پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای مناسب در مدارس

2-     تهیه وتدوین برنامه سالانه وتقویم اجرایی آن

3-     برگزاری واقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش اموزان وسایر کارکنان مدرسه

4-     همکاری هماهنگی وتعامل با مدیروسایر همکاران اموزشی وپرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله درچارچوب پست مورد تصدی

5-   همکاری بامدیر ومعاون پرورشی  تربیت بدنی مدرسه در خصوص اولویت بندی وتدوین برنامه ها وپیش بینی منابع مورد نیاز  فعالیتهای تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش اموزان  جهت ارائه وتصویب درشورای مدرسه

6-   همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی  مدرسه وسایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش اموزان (اردوها؛ بازدید ها نشستهای دانش اموزی؛  مسابقات و;.)و پیشنهادبه مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی واخذ مجوز های مورد نیاز وتامین منابع لازم

لینک کمکی