دانلود رایگان بررسی پس زمینه‌ها و تاثیرات بیانی نقاشی پرتره ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی پس زمینه‌ها و تاثیرات بیانی نقاشی پرتره ایران دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی پس زمینه‌ها و تاثیرات بیانی نقاشی پرتره ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

چكیده :
این تحقیق در حیطه‌ی سیر تحول پس زمینه‌ها و تاثیر بیانی آن در نقاشی چهره نگاری در ایران می‌باشد و به بررسی این موضوع كه اساسا هنرمندان در دوره‌های مختلف چه تمهیدی برای ساختن و پر کردن فضای منفی چهره یا پیکره در کادر خود، اندیشیده‌اند و این كه آیا هنرمندان ایرانی، تلاشی در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان پیکره یا چهره و پس زمینه آن‌ها در اثر هنری خویش داشته‌اند یا نه...
فهرست مطالب
بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران
پیشگفتار 1
مقدمه 2
1. فصل یک
تعاریف و پیشینه تاریخی 3
1-1- تعریف چهره نگاری 4
2-1-تعریف پس زمینه 6
3-1- پیشینه چهره نگاری در جهان 8
4-1- پیشینه چهره نگاری در ایران 12
5-1- پیشینه ایجاد بعد تصویری و تفکیک پس زمینه و پیش زمینه 17
6-1- بوجود آمدن اولین نقاشی‌های تک چهره در ایران 21
7-1- بوجود آمدن اولین پس زمینه‌ها در نقاشی ایران 25
2. فصل دو
سیر تحول چهره نگاری و معرفی هنرمندان در دورانهای صفوی تا معاصر 33
1-2- دوره‌ی صفوی 34
2-2- دوران افشار و زند 39
3-2- دوره‌ی قاجار(سلطنت فتحعلی شاه) 42
- سلطنت محمد شاه و ناصر الدین شاه 46
4-2- دوران معاصر 52
5-2- چهره نگاری آکادمیک 52
6-2- چهره نگاری نوگرا 54
7-2- خیالی نگاری و شمایل نگاری 57
8-2- چهره نگاری شهدا 60
9-2 سیر تحول پس زمینه‌ها در چهره نگاری ایران 63
10-2- دوره‌ی صفوی 64
11-2- دوران زند و قاجار 67
12-2- اواخر دوره‌ی قاجار و مکتب کمال الملک 71
13-2- چهره نگاری نوگرا 74
14-2- خیالی نگاری و شمایل نگاری 77
15-2- چهره نگاری شهدا 78
3. فصل سه
1-3- بررسی تحلیلی پس زمینه‌ها در هر دوره 81
2-3- اهداف هنرمندان در پس زمینه سازی 90
3-3- نتیجه گیری 95
- فهرست منابع و ماخذ 97
-فهرست تصاویر 99

فهرست تصاویر
تصویر (1-1) – هلن گاردنر، هنر در گذر زمان، تصویر 20، ص35.
تصویر (2-1) - هلن گاردنر، هنر در گذر زمان، تصویر 21، ص36.
تصویر (3-1)- هلن گاردنر، هنر در گذر زمان، لوحه رنگی 19، ص225.
تصویر (4-1)- پایان نامه نرگس دلاوری، سیر تحول پرتره، تصویر2، ص11.
تصویر(5-1)- پایان نامه نرگس دلاوری، سیر تحول پرتره، تصویر 222،ص113.
تصویر (6-1)- پایان نامه نرگس دلاوری، سیر تحول پرتره، تصویر224،ص113.
تصویر(7-1)-روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر9، ص31.
تصویر (8-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر1،ص16.
تصویر(9-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر5،ص25.
تصویر(10-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر6،ص25.
تصویر(11-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) لوحه رنگی9،ص101
تصویر(12-1)- دكتر امیر حسین ذكرگو، سیر هنر در تاریخ (2) تصویر20، ص36.
تصویر(13-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر17،ص47.
تصویر(14-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر22،ص57.
تصویر(15-1)- دكتر امیر حسین ذكرگو، سیر هنر در تاریخ (2) تصویر8،ص25.
تصویر(16-1)- دكتر امیر حسین ذكرگو، سیر هنر در تاریخ (2) تصویر9الف،ص26.
تصویر(17-1)- دكتر امیر حسین ذكرگو، سیر هنر در تاریخ (2) تصویر9ب،ص26.
تصویر(18-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر24،ص65.
تصویر(19-1)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر25،ص67.
تصویر(1-2)-اصغرجوانی، بنیانهای مكتب نقاشی اصفهان، تصویر10،ص212.
تصویر(2-2)- اصغرجوانی، بنیانهای مكتب نقاشی اصفهان، تصویر14،ص216.
تصویر(3-2)- اصغرجوانی، بنیانهای مكتب نقاشی اصفهان، تصویر39،ص241.
تصویر(4-2)-نقاشی های زند و قاجار، تصویر 4 ص29.
تصویر(5-2)-نقاشی های زند و قاجار، ص5.
تصویر(6-2)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر62،ص156.
تصویر(7-2)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر65،ص161.
تصویر(8-2)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر71،ص174.
تصویر(9-2)- روئین پاكباز، نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) تصویر74،ص189.
تصویر(10-2)- محسن مراثی، نقاشان بزرگ و عكاسی، تصویر 351، ص460.
تصویر(11-2)- محسن وزیری مقدم، پیشگامان هنر توگرای ایران.
تصویر(12-2)- جلیل ضیاءپور، www.dideh.com.
تصویر(13-2)- جواد حمیدی، www.wikipedia.com.
تصویر(14-2)- نامی تپگر، www.dideh.com.
تصویر(15-2)- كتاب آثار عباس كاتوزیان، تصویر 12.
تصویر(16-2)-هادی سیف، نقاشی قهوه خانه، تصویر 49، ص165.
تصویر(17-2)- هادی سیف، نقاشی قهوه خانه، تصویر54،ص175.
تصویر(18-2)-روزنه ای به باغ بهشت ، ص27.
تصویر(19-2)- روزنه ای به باغ بهشت ، ص19.
تصویر(20-2)- روزنه ای به باغ بهشت ، ص47.
تصویر(21-2) روزنه ای به باغ بهشت ، ص65.
تصویر(22-2) روزنه ای به باغ بهشت ، ص117
تصویر(23-2) روزنه ای به باغ بهشت ، ص88
تصویر(24-2) اصغرجوانی، بنیانهای مكتب نقاشی اصفهان، تصویر 6 ، ص208
تصویر (25-2) اصغرجوانی، بنیانهای مكتب نقاشی اصفهان، تصویر25،ص227.
تصویر(26-2)نقاشی های زند و قاجار، تصویر17، ص1.
تصویر(27-2)نقاشی ایران، روئین پاكباز، تصویر61، ص155.
تصویر(28-2) نقاشی های زند و قاجار، تصویر 2، ص17.
تصویر(29-2)نقاشی های زند و قاجار، تصویر3،ص12.
تصویر(30-2) نقاشی های زند و قاجار، تصویر12،ص20.
تصویر(31-2)دكتر امیر حسین ذكرگو، سیر هنر در تاریخ2، تصویر28، ص44.
تصویر(32-2)محسن مراثی، نقاشان بزرگ و عكاس، تصویر 291، ص406.
تصویر(33-2)كتاب كمال الملك، تصویر 51، ص51.
تصویر(34-2) كتاب كمال الملك،ص30.
تصویر(35-2) روئین پاكباز، دایره المعارف هنر، ص537.
تصویر(36-2)محسن وزیری مقدم، ص79.
تصویر(37-2)نامی تپگر، www.dideh.com.
تصویر(38-2) نامی پتگر، www.dideh.com.
تصویر(39-2)جلیل ضیاء پور، www.dideh.com.
تصویر(40-2)پیشگامان هنر نوگرای ایران، كاری از فرشید ملكی.
تصویر ( 41-2)- هادی سیف، نقاشی قهوه خانه، تصویر 5،ص77.
تصویر(42-2)- هادی سیف، نقاشی قهوه خانه، تصویر53،ص173.
تصویر(43-2)- روزنه ای به باغ بهشت ،ص 43.
تصویر(44-2)- روزنه ای به باغ بهشت ،ص91.
تصویر(45-2)- روزنه ای به باغ بهشت ،ص117.
تصویر(46-2)- روزنه ای به باغ بهشت ،ص81.
تصویر(1-3)- اصغر جوانی، بنیانهای مكتب نقاشی اصفهان، تصویر29،ص241.
تصویر(2-3)- نقاشی های زند و قاجار، ص5.
تصویر(3-3)-كتاب كمال الملك، تصویر علی رضاخان قاجار ‹‹عضدالملك››، ص66.
تصویر(4-3)- نامی پتگر، www.dideh.com .
تصویر(5-3)- هادی سیف، نقاشی قهوه خانه، تصویر 5، ص77.
تصویر(6-3)-روزنه ای به باغ بهشت ، ص 117.


گزارش پروژه عملی :
موضوع انتخابی من برای كار عملی ‹‹چهار فصل زندگی›› می باشد. فصولی كه شاید بی ارتباط با فصل های طبیعت نباشند. این فصل با ارجاع به فصول طبیعت، عبارتند از بهار (تولد) ، تابستان (بلوغ)، پائیز (عشق) و زمستان (مرگ).
بهار، فصل زایش و تولد در طبیعت است و در تمامی متون ادبی و فلسفی نماد زایش و تولد بوده است. فصل جوانه زدن درختان، رویش شكوفه ها و گل ها و همچنین فصل زنده شدن و جان تازه یافتن اجزاء طبیعت است. فصلی كه تابستان را به انتظار نشسته تا ببالد و به ثمر بنشیند. فصل تابستان نیز فصل گرم و طاقت فرسایی است كه تمامی اركان طبیعت و اجزاء آن ، رسیده و بالغ می شوند. شكوفه های درختان به ثمر نشسته و میوه می دهند؛ فصل بلوغ زندگی . پاییز، فصل خزان و فوران احساس در طبیعت است.
فصلی كه به علت ریزش برگ ها و رنگ نارنجی و زرد آنها ، دارای نوعی حس اندوه و غم حرمان است. غمی كه در پی فصل بلوغ زندگی ، فصل عشق را نتیجه می دهد؛ فصل تعمق و تفكر در هویت همه چیز . فصلی كه در آن عمق نگاه، ارتفاعی ، ماورائی می یابد و جز خدا و عشق چیزی را یافت نتوان كرد. فصلی كه در پی خویش فصل زمستان، فصل سرما و تحمل شداید و سختی ها را در پی دارد. زمستانی، كه در آن انسان ذره ذره، از زندگی مادی و زمینی دور شده و راه سعود به قله ی مرتفع حق را طی می كند، فصل مرگ.
این آثار به گونه ای با ارجاع به فصول طبیعت و همچنین به زندگی شخصی خودم، آفریده شده اند. پروانه در این آثار نمادی از ‹‹روح خداوند›› كه در تمام ذرات و اجزاء زندگی جاری و ساری است. در فصل تولد (تابلوی بهار) بنابر اعتقاد شخصی خودم بر این كه هنوز روح نوزاد متولد شده از روح خداوند جدا نیست و با آن همراه است، بالهای پروانه كه نشانی از روح خداوند هستند را، بر پشت كودك قرار داده ام تا این مفهوم همراهی بهتر نشان داده شود. در فصل بلوغ (تابلوی تابستان) حضور پروانه باز هم دیده می شود، اما به شكل جدا و تك اما حاضر. در این فصل از زندگی ، شاید به علت فراگیری علم و بلوغ جسمانی، انسان كمتر به یاد خداوند بزرگ مرتبه است. اما می بینم كه هر چند پروانه كوچك و جدا است، اما حضور دارد و ناظر بر امور است. در فصل عشق (تابلوی پائیز) ، تجلی روح خداوند در زندگی هر انسانی پر رنگ تر شده و انسان را به تعمق و تفكر در ذات و اصل هر چیز، از جمله خداوند وا می دارد. فصلی كه با مركب عشقی زمینی، مقصد عشق الهی را به بار می نشیند. فصلی كه با تعمق در ذرات طبیعت، انسان فقط روح خداوند را می بیند. این مهم در این تابلو به شكل پروانه هایی نشان داده شده است كه از پائین تابلو به سمت بالا در حركت اند و به سمت درخت در بالای سمت چپ اثر می روند و از لحاظ رنگ و فرم به برگ های خزان زده ی درخت، نزدیك می شوند. اما در پس این نزدیكی به روح خداوند، فصل مرگ انسان (تابلوی زمستان) از راه می رسد. فصلی كه در پی آن روح انسان، با روح خداوند به یگانگی رسیده و جز خداند چیزی را نمی توان دید. این مهم در این اثر، تنها با حضور پروانه ها، نشان داده شده كه دیگر هیچ نشانی از حضور انسانی در اثر دیده نمی شود و فقط پروانه ها (نمادهای روح خداوند) حضور دارند و بس. پروانه ی بزرگ سیاه پشت سر پروانه ها، نماد مرگ است.
حاصل تلاش در این راستا، چهار تابلو با عنوانهای بهار (تولد)، تابستان (بلوغ)، پائیز (عشق) و زمستان (مرگ) با تكنیك رنگ روغن است كه تصاویر آنها در این جا آورد می شود.


فهرست منابع و ماخذ:
1. محسن کرامتی، فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی (انگلیسی- فارسی)، چاپ اول، نشر چکامه، تهران 1370.
2. سید ابوالقاسم سید صدر، دایره المعارف هنر، نوبت اول، نشر سیمای دانش، تهران 1383.
3. دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد اول (آ- خ)، نشر امیر کبیر، تهران 1360، چاپ چهارم.
4. نرگس دلاوری، پایان نامه کارشناسی رشته نقاشی، بررسی سیر تحول پرتره، استاد راهنما مرتضی افشاری، شهریور 1384.
5. پرویز‌مرزبان و‌حبیب معروف، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (انگلیسی- فارسی)، چاپ اول، نشر سروش، تهران 1365.
6. روئین پاکباز، دایره المعارف هنر، فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران 1386.
7. دیوید فرند، کمپوزیسیون در‌نقاشی، ترجمه‌عزت الله نور‌پرور، چاپ اول، نشر دنیای نو، تهران 1385.
8. هلن گاردنر، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، چاپ هفتم، انتشارات نگاه، تهران، پاییز 1385.
9. محسن مراثی، نقاشان بزرگ و عکاسی، چاپ اول، نشر دانشگاه شاهد، تهران، زمستان 1379.
10. امیر فرید، چهره‌های ازلی، کتاب ماه هنر، شماره صد و یک و دو، ویژه نگارگری، بهمن و اسفند 1385.
11. روئین پاکباز، نقاشی‌ایران (از دیرباز تا امروز)، چاپ ششم، نشر زرین و سیمین، تهران 1386.
12. آرتور پوپ، سیر و‌صور نقاشی ایرانی، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، نشر مولی، تهران 1378.
13. عکاشه ثروت، نگارگری اسلامی، ترجمه تهامی، حوزه هنری.
14. اصغر جوانی، بنیان‌های مکتب نقاشی اصفهان، چاپ اول، نشر وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران 1385.
15. دکتر امیر‌حسین ذکرگو، سیر هنر‌در تاریخ (2)، چاپ دوم، نشر کتاب‌های درسی ایران ، تهران 1379.
16. شیلا کن بای، نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، چاپ دوم، نشر دانشگاه هنر، تهران 1378.
17. جیان روبرتو اسکارچیا، تاریخ هنر ایران (10)، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، نشر عولی، تهران 1376.
18. ویلم فلور، نقاشی و نقاشان دوره‌ی قاجار، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1381.
19. هادی سیف، نقاشی قهوه‌خانه، ترجمه کلود (سیروس) کرباسی، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی، تهران 1369.
20. حسن‌علی پورمند، کتاب‌ماه هنر، شماره نود و‌پنج و نود و شش، مرداد و شهریور 1385.

لینک کمکی