دانلود رایگان بررسی و شناخت محراب ، نقوش محرابی و قالیچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی و شناخت محراب ، نقوش محرابی و قالیچه دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی و شناخت محراب ، نقوش محرابی و قالیچه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1) مقدمه و بیان مساله  
2-1) پیشینه تاریخی تحقیق
فصل دوم : مواد و روشهای تحقیقفصل دوم : مواد و روشهای تحقیق
1-2) نوع و روش تحقیق
2-2) فرضیه تحقیق
3-2) اهداف تحقیق
 فصل سوم : یافته های تحقیق
1-3) معانی محراب در فرهنگهای لغت فارسی و عربی
2-3) محراب در ادبیات عرفانی
3-3)  تقسیم بندی کلی در مورد منشا پیدایش نقوش محرابی
4-3)  پوست حیوانات
5-3) محرابی در اسلام و رابط? آن با مهرابه ها
          1-5-3) محرابهای اولیه 
          2-5-3) نقش محراب در مساجد و دیگر اماکن مذهبی
          3-5-3) مشهورترین محرابهای جهان اسلام
          4-5-3) محراب در معماری اسلامی
          6-3) محراب کلیساها و وجه تشابه و تفاوت آنها با محراب مساجد
7-3) محراب در آئین مهری
          1-7-3) مهرابه در آئین مهر
          2-7-3) شکل مهرابه ها
          3-7-3) تمثیل کشتن گاو
          4-7-3) بررسی نقش غار در آئین میترا
          5-7-3) مهرابه های ایران
8-3) رنگ در محراب
9-3) کتیبه های تزئینی محرابها
10-3) ارتباط نمکدانهای عشایری ایران و نقش محراب و انعکاس نقوش شبیه به آن بر روی انواع تاچه های بختیاری
11-3 ) قالیهای محرابی
          1-11-3)طرح محرابی ستوندار
          2-11-3) طرح محرابی قندیلی
          3-11-3) طرح محرابی درختی
          4-11-3) طرح محرابی گلدانی
          5-11-3) طرح محرابی دورنما 
          6-11-3) طرح سجاده ای (طرح سجاده شاه عباسی)
          7-11-3) تفاوت قالیچه های طرح سجاده ای با قالیچه های سجاده
          8-11-3) طرح محرابی هزار گل (گل و بوته دار)
          9-11-3) طرح محرابی باغی (محرابی چهارباغ)
          10-11-3 ) طرح محرابی گنبدی (گنبددار)
          11-11-3) طرح محرابی ترنجی (ترنج دار)
          12-11-3) طرح محرابی تصویری (تصویردار)
         13-11-3) طرح گلدانی حاج خانمی
         14-11-3) طرح دو محرابه
         15-11-3) طرح سجاده چند محرابه (3،5،7 یا 9 محراب)
12-3) نمونه هایی از محرابهای مختلف ( عکس )
13-3) طرح محرابی و سجاده ها در مناطق مختلف
14-3) محرابی در مناطق مختلف
15-3 ) نقش ناظم
16-3 ) نماد در قالی
          1-16-3 ) نماد سرو
          2-16-3 ) نماد شجره الاخضر
17-3 ) چند نمونه از قالیهای محرابی موزه فرش
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
فصل پنجم : پیشنهاد و جمع بندی
فصل ششم : فهرست زیر نویسها / منابع و مآخذ

چکیده تحقیق
در این تحقیق در ابتدای امر سعی بر آن شده تا معنی و مفهوم محراب در فرهنگهای لغت و همچنین جایگاه آن در ادبیات عرفانی ارائه شود . در مرحله بعد تقسیم بندی های مختلف و نظریاتی که در مورد ریشه محراب و منشا پیدایش این نقش می باشد مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هر کدام توضیحات لازم ارائه شده است ؛ به عنوان مثال در مورد محرابی در اسلام پس از عنوان نظریه ، به موضوعاتی از قبیل محرابهای اولیه ، نقش محراب در مساجد ، مشهورترین محرابهای جهان اسلام ، محراب در معماری اسلامی و ... اشاره شده است ؛ و یا در مورد نظریه محراب و مهرابه پس از توضیح ارتباط محراب با مهرابه های آئین مهری ، به توضیح در مورد شکل مهرابه ها ، تمثیل کشتن گاو ، مهرابه های ایران و ... پرداخته شده است .
پس از بررسی ارتباط نمکدانهای عشایری ایران با نقش محراب ؛ طرحهای مختلف محرابی را به همراه عکسهای مربوط به آن شرح داده ایم ؛ و در انتها نیز علاه بر بررسی نماد در قالیهای محرابی و جانمازی ، به بررسی چند نمونه از قالیهای محرابی موجود در موزه فرش پرداختیم .
با امید به اینکه تحقیق حاضر مورد توجه قرار بگیرد .

واژگان کلیدی
محراب / مهراب / آئین مهری / آئین میترائی / تطور نقوش / نقوش سجاده ای

فصل ششم : فهرست زیر نویسها
1-   حصوری ، علی .« مبانی طراحی سنتی در ایران » ، انتشارات چشمه ، تهران ، چاپ اول ، 1381، صص 9 و11
2-   زاویه ، سید سعید .« نظام جمع آوری و ثبت طرحهای فرش ایران» میزگرد بررسی مسایل فرش دستباف ایران ، اداره کل فرش و صنایع دستی و روستائی ، 1375، صص 35 تا 43
3-   « فرهنگ فرش دستباف»  شماره 1460 استاندارد ملی ایران ، چاپ دوم ، خرداد 1371
4-   ادواردز ، سیسیل. « قالی ایران » ، انتشارات فرهنگسرا ، چاپ دوم ، 1368
5-   دریایی ، نازیلا .«مقاله نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران» ، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف ، تهران ، جلد دوم ، مهر ماه 1382
6-   سجادی ، علی . « سیر تحول محراب » در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حمله مغول ، سازمان میراث فرهنگی تهران ، چاپ اول ، 1375، صص 44و45
7-   همان ، ص 46
8-   معین ، محمد . « فرهنگ فارسی » ، چاپ هشتم ، 1371، انتشارات امیر کبیر ، 3900 و 3901
9-   سجادی ، علی . « سیر تحول محراب »،...، ص46
10-  همان ، صص 51 و52
11-  همان ، صص46 تا 48
12-  تورج ، ژوله .« پژوهشی در فرش ایران » ،انتشارات یساولی،تهران، 1381 ، ص43
13-  همان ، ص 42
14-  پایان نامه محراب دل
15-  تورج ، ژوله .« پژوهشی در فرش ایران » ،...، صص 42و43
16-  همان ، ص 43
17-  فرجی ، محسن . « مقاله از مهراب تا مهراب » ، نصب شده در سایت علمی پژوهشی فرش ایران http://www.rugart.org/، ص2
18-  پایان نامه محراب دل
19-  سجادی ، علی . « سیر تحول محراب »،...، ص59
20-  همان ، ص 56
21-  هیلن براند ، روبرت . « معماری اسلامی » ( شکل ، کارکرد ، معنی ) ، ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی ، انتشارات روزنه ، چاپ اول ، 1380، ص 45
22-  عرفان ، محمد هادی .« سلسله مطالعاتی پیرامون معماری مسجد » ، معماری مساجد ، جلد اول ، ... ، ص 275
23-  هیلن براند ، روبرت . « معماری اسلامی » ( شکل ، کارکرد ، معنی ) ، ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی ، ...، ص 46
24-  عرفان ، محمد هادی .« سلسله مطالعاتی پیرامون معماری مسجد » ، معماری مساجد ، جلد اول ، ... ، ص275
25-  هیلن براند ، روبرت . « معماری اسلامی » ( شکل ، کارکرد ، معنی ) ، ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی ، ...، ص46
26-  هیلن براند ، روبرت . « معماری اسلامی » ( شکل ، کارکرد ، معنی ) ، ترجمه ایرج اعتصام ، ... ، ص 83
27-  پروچازکا ، امجد بهومیل .« معماری مساجد جهان» ، ترجمه حسین سلطانزاده ، انتشارات امیر کبیر ، 1373، ص 29
28-  تقی زاده ، محمد .« مسجد ، کالبد مسلط در مجتمع اسلامی » ، معماری مساجد ، جلد دوم ، ...، ص 132
29-  نجفی زیارانی ، سعید .« جستجویی برای دستیابی به مفاهیم » ، معماری مساجد ، جلد دوم ، ... ، ص 217
30-  همان ، ص 216
31-  شکاری نیری، جواد . « تبیین ویژگیهای معماری و خصوصیات کالبدی و هنر قدسی مساجد دوران اسلامی » ، ...، ص 244
32-  همان ، ص 245
33-  نقره کار ، عبدالمجید.« معماری مسجد از مفهوم تا کالبد » ، معماری مساجد ، جلد دوم، ...، ص 235
34-  شکاری نیری، جواد . « تبیین ویژگیهای معماری و خصوصیات کالبدی و هنر قدسی مساجد دوران اسلامی » ، ...، ص254
35-  سجادی ، علی . « سیر تحول محراب »، ...، صص 39و40
36-  تورج ، ژوله .« پژوهشی در فرش ایران » ،...، ص42
37-  رضی ، هاشم .« آئین مهر » ، ... .
38-  همان
39-  همان
40-  همان
41-  سجادی ، علی . « سیر تحول محراب »، ...، صص41 و 42
42-  عرفان ، محمد هادی .« سلسله مطالعاتی پیرامون معماری مسجد » ، معماری مساجد ، جلد اول ، ... ، ص279
43-  سجادی ، علی . « سیر تحول محراب »، ...، صص211 و 212
44-  پایان نامهمحراب دل
45-  تناولی ، پرویز . « نان و نمک » ،...،صص 16 و 17
46-  نصیری ، محمد جواد . « سیری در هنر قالیبافی ایران » ، تهران ، زمستان 1374، مولف ، ص 78
47-  یساولی ، جواد .« مقدمه ای بر شناخت قالی ایران » ، فرهنگسرا ، تهران ، چاپ دوم ، 1375، ص 132
48-  نصیری ، محمد جواد . « سیری در هنر قالیبافی ایران » ، تهران ، زمستان 1374، مولف ، ص78
49-  یساولی ، جواد .« مقدمه ای بر شناخت قالی ایران » ، فرهنگسرا ، تهران ، چاپ دوم ، 1375، ص132
50-  هانگلدین ، آرمن . « قالیهای ایرانی» ( ابزار و مواد ، سوابق نقوش ، شیوه های بافت ) ، ترجمه اصغر کریمی ، فرهنگسرا ، چاپ اول ، 1375، ص 32
51-  دانشگر ، احمد.« فرهنگ جامع فرش یادواره » ، ... ص 340
52-  همان ، صص 340و341
53-  همان ، ص 119
54-  محمد زکی ، محمد حسن . « هنر ایران در روزگار اسلامی » ، ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی ، صدای معاصر ، تهران ، چاپ اول ، 1377، ص 144
55-  دانشگر ، احمد.« فرهنگ جامع فرش یادواره » ، ...، ص 119
56-  هانگلدین ، آرمن . « قالیهای ایرانی» ( ابزار و مواد ، سوابق نقوش ، شیوه های بافت ) ، ترجمه اصغر کریمی ، فرهنگسرا ، چاپ اول ، 1375، ص25
57-  دانشگر ، احمد.« فرهنگ جامع فرش یادواره » ، ...، ص340
58-  همان ، ص 366
59-  فریه ، ر.دبلیو . « هنرهای ایران » ، ترجمه پرویز مرزبان ، فروزانفر ، چاپ اول ، 1374، ص 134
60-  پرهام ، سیروس . « شاهکارهای فرشبافی فارس » ، سروش ، تهران ، چاپ اول ، 1375، صص 25 تا 27
61-  آذر پاد ، حسن – حشمتی رضوی ، فضل ا... « فرشنامه ایران » ، پژوهشگاه چاپ اول ، 1372، ص 100
62-  دانشگر ، احمد.« فرهنگ جامع فرش یادواره » ، ...، ص365
63-  هیلن براند ، روبرت . « معماری اسلامی » ( شکل ، کارکرد ، معنی ) ، ترجمه ایرج اعتصام ، ... ، ص97
64-  دانشگر ، احمد.« فرهنگ جامع فرش یادواره » ، ...، ص341
65-  جزوه موزه فرش
66-  تورج ، ژوله .« پژوهشی در فرش ایران » ،...،صص 44 و 45
67-  دیجور ، پگاه . « پایان نامه طرح محرابی در قالی ایران »
68-  یا حقی ، محمد جعفر .« فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی » ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سروش ، تهران ، 1375، صص 134 و 135
69-  تناولی ، پرویز . « سرو زرتشت » ، طاووس ( فصلنامه هنر ایران ) ، سال اول ، شماره 3 و 4 ، بهار و تابستان 79 ، صص 53 و 54
70-  یا حقی ، محمد جعفر .« فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی »،...، صص 273 و 274
71-  دادگر ، لیلا .« فرش ایران » ( نمونه هائی از فرش های موزه فرش ایران .)
 

 
منابع و مآخذ
1-   تورج ، ژوله .« پژوهشی در فرش ایران » ،انتشارات یساولی،تهران، .1381
2-   پرهام ، سیروس.« شاهکارهای عشایری و روستایی فارس » ، چاپ اول ، 1371، انتشارات امیر کبیر .
3-   دانشگر ، احمد .« فرهنگ جامع فرش » یادواره دانشنامه ایران ، سازمان چاپ گلشهر ، چاپ اول ، 1376.
4-   ادواردز ، سیسیل .« قالی ایران » ، انتشارات فرهنگسرا ، چاپ دوم ، 1368.
5-   تناولی ، پرویز . « قالیچه های تصویری » . انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1368.
6-   استاندارد ملی ایران – شماره 1460- « فرهنگ فرش دستباف » ، چاپ دوم ، 1371.
7-   تناولی ، پرویز .« نان و نمک » .
8-   حصوری ، علی .« مبانی طراحی سنتی در ایران » ، انتشارات چشمه ، تهران ، چاپ اول ، 1381
9-   زاویه ، سید سعید .« نظام جمع آوری و ثبت طرحهای فرش ایران» میزگرد بررسی مسایل فرش دستباف ایران ، اداره کل فرش و صنایع دستی و روستائی ، 1375
10-  دریایی ، نازیلا .«مقاله نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران» ، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف ، تهران ، جلد دوم ، مهر ماه 1382
11-  سجادی ، علی . « سیر تحول محراب » در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حمله مغول ، سازمان میراث فرهنگی تهران ، چاپ اول ، 1375
12-  معین ، محمد . « فرهنگ فارسی » ، چاپ هشتم ، 1371، انتشارات امیر کبیر
13-  فرجی ، محسن . « مقاله از مهراب تا مهراب » ، نصب شده در سایت علمی پژوهشی فرش ایران http://www.rugart.org/
14-  هیلن براند ، روبرت . « معماری اسلامی » ( شکل ، کارکرد ، معنی ) ، ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی ، انتشارات روزنه ، چاپ اول ، 1380
15-  عرفان ، محمد هادی .« سلسله مطالعاتی پیرامون معماری مسجد » ، معماری مساجد ، جلد اول
16-  پروچازکا ، امجد بهومیل .« معماری مساجد جهان» ، ترجمه حسین سلطانزاده ، انتشارات امیر کبیر ، 1373
17-  تقی زاده ، محمد .« مسجد ، کالبد مسلط در مجتمع اسلامی » ، معماری مساجد ، جلد دوم
18-  نجفی زیارانی ، سعید .« جستجویی برای دستیابی به مفاهیم » ، معماری مساجد ، جلد دوم
19-  شکاری نیری، جواد . « تبیین ویژگیهای معماری و خصوصیات کالبدی و هنر قدسی مساجد دوران اسلامی »
20-  نقره کار ، عبدالمجید.« معماری مسجد از مفهوم تا کالبد » ، معماری مساجد ، جلد دوم
21-  رضی ، هاشم .« آئین مهر » ، ... .
22-  نصیری ، محمد جواد . « سیری در هنر قالیبافی ایران » ، تهران ، زمستان 1374، مولف
23-  یساولی ، جواد .« مقدمه ای بر شناخت قالی ایران » ، فرهنگسرا ، تهران ، چاپ دوم ، 1375
24-  هانگلدین ، آرمن . « قالیهای ایرانی» ( ابزار و مواد ، سوابق نقوش ، شیوه های بافت ) ، ترجمه اصغر کریمی ، فرهنگسرا ، چاپ اول
25-  محمد زکی ، محمد حسن . « هنر ایران در روزگار اسلامی » ، ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی ، صدای معاصر ، تهران ، چاپ اول ، 1377
26-  هانگلدین ، آرمن . « قالیهای ایرانی» ( ابزار و مواد ، سوابق نقوش ، شیوه های بافت ) ، ترجمه اصغر کریمی ، فرهنگسرا ، چاپ اول ، 1375
27-  فریه ، ر.دبلیو . « هنرهای ایران » ، ترجمه پرویز مرزبان ، فروزانفر ، چاپ اول ، 1374
28-  آذر پاد ، حسن – حشمتی رضوی ، فضل ا... « فرشنامه ایران » ، پژوهشگاه چاپ اول ، 1372
29-  دیجور، پگاه . « طرح محرابی در قالی ایران». پائیز1379
30-  جزوه موزه فرش
31-  دیجور ، پگاه . « پایان نامه طرح محرابی در قالی ایران »
32-  یا حقی ، محمد جعفر .« فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی » ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سروش ، تهران ، 1375
33-  تناولی ، پرویز . « سرو زرتشت » ، طاووس ( فصلنامه هنر ایران ) ، سال اول ، شماره 3 و 4 ، بهار و تابستان 79
34-  دادگر ، لیلا .« فرش ایران » ( نمونه هائی از فرش های موزه فرش ایران .)، چاپ اول ، 1380
35-  جزوه درسی استاد جامی
36-  صوراسرافیل ، شیرین .« فرش نائین » ، فرهنگان، چاپ اول ، 1376
37-  فرجی ، محسن .«مقاله از مهراب تا محراب »
38-  تناولی ، پرویز.« قالیچه های تصویری ایران » ، انتشارات سروش، چاپ اول ، تهران
39-  سایت اینترنتی    www.rugart.org

لینک کمکی