دانلود رایگان همه چیز درباره میوه هلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان همه چیز درباره میوه هلو دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان همه چیز درباره میوه هلو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

تاریخچه و مبدأ‌ پیدایش هلو    1
گیاهشناسی هلو    2
گلدهی    4
عادت گلدهی هلو    4
نونهالی    5
گرده افشانی    6
تشكیل میوه    7
وقایع مهم در تشكیل میوه    8
رشد و نمو میوه    9
ناهنجاری های رشد و نمو میوه    12
شكافتن هسته    13
تنظیم رشد میوه    15
ریزش میوه    16
دوره ریزش    16
تنظیم طبیعی ریزش    18
تنك میوه    20
رسیدن میوه هلو    21
هرس درختان هلو    21
اثر هرس بر كیفیت میوه    24
نیازهای آب و هوایی هلو    26
سیستم های كشت درختان هلو    27
پایه های مورد استفاده هلو    29
هلوهای بذری    30
هیبریدهای هلو و بادام    31
بادام بذری    32
سیستم های تربیت درختان هلو    33
تربیت به روش گلدانی    34
تربیت به روش پنجه ای    35
تربیت به روش هرمی    35
تربیت به شكل ‎Y    36
مواد شیمیایی كنترل كننده رشد    38
تر ازول‌ ها و اهمیت آنها در باغبانی    39
پكلوبوترازول    40
مكانیسم عمل و اثرات PBZ    43
تأثیر PBZ روی رشد درختان میوه    45
جذب و نقل و انتقال PBZ    47
تأثیر نوع و زمان كاربرد پكلوبوترازول    51
مناسب ترین روش و زمان كاربرد PBZ    53
اثرات مورفولوژیكی    55
اثر بر ریشه    55
اثر بر شاخ و برگ    56
تأثیر PBZ روی سطح مقطع تنه    58
تأثیر PBZ برروی تشكیل جوانه های گل، تراكم گل، زمان گلدهی، تشكیل میوه، رشد و نمو و كیفیت میوه    60
استفاده عملی از ‍PBZ    68
كاربردهای باغبانی PBZ و تحقیقات سم شناسی برروی آن    69
بحث و نتیجه گیری    72

 

تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو
هلو بومی مناطق گرم چین می باشد، ولی به نظر می رسد كه سالها قبل از معرفی شدن به اروپا كه از آنجا به آمریكای شمالی برده شد در ایران كشت می شده است. بجز سیب، هلو وسیعترین درخت میوه خزانه دار كشت شده در آمریكا می باشد و درختی است نسبتاً كم عمر كه دارای اندازه متوسط تا كوچك می باشد. از نظر ژنتیكی، هلو خیلی كمتر از سیب و گلابی متغیر می باشد و میوه هر نهال بذری كشت می شود و حداقل قابل خوراك می باشد و طبیعتاً زودبار می دهد لذا اصلاح ارقام جدید آسان می باشد. اغلب ارقام هلو كه امروز بكار می روند محصول برنامه های اصلاح نژاد آزمایشی می باشند. برنامه های اصلاح نژاد موفقیت آمیز در مناطق مختلف دنیا منجر به تولید ارقام تجارتی خیلی بیشتری از آنچه كه در مورد سیب و گلابی یافت می شود گردیده است كه كشت می شود. (1)

گیاهشناسی هلو
هلو (پرنوس پرسیكا) از خانواده رزاسه و زیرخانواده پرونوئیده دارای 16 كروموزوم (16=n2) و بومی چین می باشد. جنس پرونوس شامل هلو، شلیل، بادام، زردآلو، آلو، گوجه و بسیاری از پایه های زینتی می باشد. در این جنس جوانه های گل زودتر از برگ ها باز می شوند و همیشه جانبی بوده، هیچ گاه انتهایی نیستند – هلو و بادام به زیرجنس آمیگدالوس (Amigdalus) تعلق دارند كه دارای گل بدون دمگل یا دمگل كوتاه بوده میوه ها كركی هستند. اندازه درخت هلو. متوسط ارتفاع 3 تا 5 متر – شاخه ها در اطراف تنه گسترده و مركز آن باز است. درخت خزان كننده با سیستم ریشه ای تقریباً عمیق می باشد.
جوانه های گل غالباً دوتایی روی شاخ های یكساله و به طور جانبی در طرفین جوانه، رویشی قرار می گیرند. اما در بعضی موارد تعداد جوانه های گل در یك نقطه می تواند متغیر و از یك یا چهار گل منفرد تغییر كند. میوه هلو از نوع شفت می باشد و ارقام آن به دو دسته هسته آزاد و یا چسبیده به گوشت تقسیم می شوند. اغلب ارقام هلو خود بارور می باشند ولی تعدادی ارقام خود عقیم نظیر Malberta، Mikade و Alamar وجود دارند. J.H Hale از ارقام خود ناسازگار هلو می باشد. هلو میوه زیادی تولید می كند و برای بدست آوردن میوه ای با اندازه و كیفیت خوب باید تنك شود.
درختان هلو سالانه به هرس نسبتاً شدیدی نیازمندند تا علاوه بر تولید شاخه های یكساله با رشد مناسب برای حفظ باردهی خوب با ایجاد تعادل بین ریشه و قسمت هوایی بتوان تولید میوه را بیشتر كرد. (3)

گلدهی:
گلدهی در درختان میوه را می توان به دو فرآیند نموی اصلی تقسیم كرد. این فرآیندهای نموی عبارتند از آغازش و نمو جوانه های گل كه در طول تابستان و پاییز یك سال رخ می دهند و نیز فرآیند گلدهی كه در اوایل بهار سال بعد واقع می شود گلدهی در درختان میوه زمانی است كه درخت از نظر رشد به سن معینی رسیده باشد سالها طول می كشد تا درختان حاصل از رویش بذر به سن گلدهی برسد. (2)

عادت گلدهی هلو:
در هلو گلدهی منفرد از جوانه های جانبی ساده، برروی شاخه های فصل قبل تولید می شوند، لذا برای حفظ باردهی خوب هر سال 40 الی  CM50 رشد جدید ضروری می باشد. تمایزیابی در اواسط تابستان شروع می شود و برای چندین هفته ادامه می یابد. هر سال گل كافی برای باردهی سالانه خوب تشكیل می شود ولی به دنبال یك سال پر محصول درختان تمایل به گلدهی كمتری نشان می دهند و اغلب در سال دوم یا سوم بعد از كاشت گل می دهند. (2)

نونهالی
نونهالی را می توان بصورت مرحله فیزیولوژیكی یك نهال كه در طول آن نهال را نمی توان وادار به گلدهی می كرد تعریف كرد. بسته به نوع گونه ها، گیاهان بطور كلی تعداد زیادی از خصوصیات و صفات مرفولوژیكی خود را تغییر می دهند كه خود نشانه پایان دوره نونهالی گیاه است. شكل و ضخامت برگ و آرایش برگی روی ساقه، داشتن خار، توانایی تشكیل ریشه نابجا و صفات دیگر می تواند همزمان یا قبل از گلدهی تغییر كند. سرعت رشد گیاهان نونهال تنها تیماری است كه انتقال از دوره نونهالی به دوره گلدهی را سرعت می بخشد.
فاست به نقل از وایزر و همكاران (1976) سرعت گلدهی دانهالهای سیب و گلابی را با یكدیگر مقایسه كردند. دانهالهایی كه رشد سریعتری داشتند زودتر از آنهایی كه سرعت رشد كمتری داشتند وارد مرحله زایشی شدند. (2)

گرده افشانی
تولید مثل جنسی و نمو دانه درختان میوه منوط به گرده افشانی یعنی انتقال دانه گرده از بساك به كلاله می باشد. دانه گرده بعد از رسیدن به كلاله جوانه زده و ایجاد لوله ای را می نمایند كه به طرف پایین خامه رشد می كند. لقاح وقتی صورت می گیرد كه هسته نر در لوله گرده، سلول تخم زای داخل كیسه جنینی تركیب شود. گل در هلو دو جنسه است و اكثر ارقام هلو خودباور هستند بنابراین شكل آنچنانی از نظر تلقیح و گره افشانی در ارقام هلو دیده نمی شود و تنها تعدادی از ارقام هلو از جمله رقم جی اچ هیل خود نابارور است كه برای گرده افشانی و تلقیح بهتر است توأم با ارقام تلقیح بهتر بصورت توأم با ارقام تلقیح كننده كشت می شوند. گرده افشانی در هلو توسط حشرات صورت می‌گیرد گلبرگها و عطر گلها حشرات را به سمت خود جلب كرده و پرچم ها در اثر تماس حشرات گرده خود را روی مادگی می افشانند. (1)

تشكیل میوه
با تكمیل شدن گرده افشانی، لوله گرده از خانه عبور نموده و با نفوذ به میكروپیل تلقیح تخم صورت می گیرد (محرك هورمونی از جنین جوان در حال نمو و از ریزش میوه جلوگیری كرده و باعث بزرگ شدن تخمدان و نسوج مجاور آن و تبدیل به میوه در حال نمو می گردد. تشكیل میوه ها با پژمردگی گلبرگها و در بیشتر گیاهان با ریزش پرچم ها و كاسه گل همراه می باشد و معمولاً در هلو 30-25% گلهای باز شده به میوه تبدیل می شوند. (1 و 2)

وقایع مهم در تشكیل میوه
بعد از گرده افشانی، لقاح و شاید قبل از آن وقایع فیزیولوژیك متوالی مهمی اتفاق می افتد تا تشكیل و رشد میوه انجام پذیرد. نخستین پیش شرط برای تشكیل مناسب میوه، نمو به اصطلاح قوی جوانه های گل است كه در طول پاییز سال قبل یا تابستان صورت می گیرد و نیاز به مقدار مشخصی از فتوسنتز و ذخیره ازت دارد. این موضوع با نیاز مهم دیگری یعنی گستره درجه حرارت یعنی در طول دوره شكوفه دهی یا بلافاصله پس از آن به لحاظ حصول اطمینان از به لحاظ حصول اطمینان از گرده افشانی كامل رشد لوله گرده و لقاح دنبال می شود. شرایط دیگر مربوط به بعد از لقاح است. به عبارت دیگر زمانی كه میوه های جوان در حال نمو به مقدار نسبتاً بالایی از مواد فتوسنتزی نیاز دارند. چنانچه هر یك از این عوامل تأمین نگردد تشكیل میوه اندكی خواهد شد. این بدان مفهوم است كه بلافاصله پس از شكوفه دهی بیشتر میوه های جوان خواهد ریخت. (2)

رشد و نمو میوه
رشد و تكامل میوه هلو بصورت یك منحنی سیگموئیدی مضاعف تغییر می كند. بنابراین تكامل میوه را می توان به سه دوره رشد و نمو تقسیم كرد:
1-در مرحله اول جنین هلو چند هفته پس از لقاح خیلی آهسته تكامل می یابد در حالیكه پریكارپ برون برا و بذر خیلی سریع رشد می كند. تقسیم سلولی در 2 و 3 هفته اول افزایش یافته سپس بسرعت كاهش می یابد و در اواخر هفته دوم یك افزایش سریعی در اندازه سلول دیده می شود كه مربوط به باروری تخمك می باشد. رشد و نمو بذر در این مرحله سریع است. بافت خودش و پوسته تخمك به حداكثر اندازه خود می رسد پیشنهاد شده است كه انتقال بین مرحله 1 و 2 در ارقام مختلف در مناطق یكسان همزمان صورت می گیرد. در پایان مرحله یك هسته تقریباً اندازه كامل خود را بدست می آورد و. طول این دوره ارتباط مستقیمی با زمان رسیدن میوه ندارد و 50-45 روز طول می كشد. مرحله دوم با یك افزایش آرام (كند) در مزوكارپ مشخص می شود و در این مرحله چوبی شدن آندوكارپ (درون بر) اتفاق می افتد. مرحله چوبی شدن آندوكارپ از اواخر مرحله یك شروع و در مرحله دوم تكمیل شده و تا مرحله سوم طول می كشد. در طول مرحله دوم عمدتاً بعلت تجمع ماده خشك در هسته درصد مواد جامد افزایش می یابد. در اواسط مرحله یك بین مزوكارپ و آندوكارپ ممكن است یك تفاوتی در ماده خشك مشاهده شود. در اواخر مرحله دوم جنین و لپه ها به حداكثر اندازه خود در ارقام دیررس می رسند در صورتیكه در ارقام زودرس ، مرحله سوم ادامه می یابد. مدت این مرحله 9-1 هفته می باشد.
در مرحله سوم افزایش سریعی در وزن تر و خشك در مزوكارپ دیده شده بزرگ شدن سریع سلول در همه قسمتهای میوه دیده می شود و فضای بین سلولی كاهش یافته و مخصوصاً در زمان رسیدن میوه به صفر می رسد. در ارقام دیررس آندوكارپ هسته در ابتدای مرحله سوم به حداكثر وزن خود می رسد و بعد از آن اندازه میوه تركیب شده و چروكیده می شود. وزن خشك بذر افزایش یافته و تا مرحله رسیدن ادامه می یابد. جنین آخرین اندامی است كه می‌رسد و یك دوره 80 روزه برای رسیدن نیاز دارد و بستگی به اندازه نهایی طول چرخه رشد میوه دارد و این با مشاهداتی كه ارقام زودرس بذر زنده تولید نمی كند سازگار است. آخرین قسمت مرحله سوم رشد و نمو میوه مربوط به یك كاهش پیش رفته در سرعت رشد می شود كه مصادف با انتقال به مرحله رسیدن است و درصد مواد جامد در این مرحله با بزرگ شدن اندازه سلول كاهش می یابد. (1 و 2)

ناهنجاریهای رشد و نمو میوه
میوه های فاقد بذر: میوه های با بذر و بارور نشده و تخریب شده. در بعضی از ارقام قادر به رشد و بقا می باشد. اسیر جیبرلیك (GA3) در میوه هایی كه قادر به بارور شدن نیستند سبب بزرگتر شدن سلول می باشد. هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست كه تشكیل میوه های بدون بذر مربوط به كنترل تقسیم سلولی می باشد و GA3 و گرده افشانی سیب پارتنوكارپی شو.د و همچنین هیچ جیبرلین آشكاری در طول تقسیم سلولی دیده نمی شود. میوه های پارتنوكارپ با تیمار GA چهار هفته پس از گلدهی كامل زمانی كه تقسیم سلولی در بیشترین اندازه بود بدست آمد. میوه های پارتنوكارپ هم مثل میوه های دارای بذور از یك الگوی رشد سیگموئید تبعیت می كنند GA بدون اینكه چرخه رشد و زمان رشد را تحت تآثیر قرار دهد به افزایش میزان رشد در میوه های پارتنوكارپ كمك می كند.

شكافتن هسته
آندوكارپ میوه هلو ممكن است بعلت وجود حفرات یا مواد چسبنده در مغز میوه شكاف بردارد. شكافهای پوست نزدیك دو میوه بعلت ورود حشرات یا انگل می باشد. شكستگی خطوط درون بر میوه در امتداد عمودی و پشتی صورت می گیرد و در ابتدای چوبی شدن در طول یك دوره حساس كه كمتر از یك هفته طول می كشد اتفاق می افتد پیشنهاد شده است كه افزایش سختی و چروكیدگی بافت درون بر در طول چوبی شدن مربوط به تنگناهای فیزیكی می باشد. شكافتن هسته اگرچه در ارقام زودرس زیاد است به اندازه بزرگ میوه و شرایط رشد نامناسب مربوط می باشد كه این (شكافتن هسته) بعلت تنك، حلقه برداری، تغذیه، آبیاری و یا بعلت وجود بذور دوگانه می باشد. میوه های با هسته های شكاف دار یك افزایش بیش از حد در قطرشان نشان می دهد. دیویس مشاهده كرد كه شكافتن هسته ممكن است با اندازه گیری اندازه میوه 10 روز پس از شروع سخت شدن هسته پیش بینی شود. (2)

تنظیم رشد میوه
مطالعات هورمونی در میوه هلو و تنظیم رشد میوه را در بر می گیرد. جیبرلین ها هم در بذر و هم در پریكارپ در مرحله 1 و 3 رشد میوه سبب انبساط سلولی می شوند و در مرحله تقسیم سلولی در بذر و پریكارپ خیلی كم باقی می مانند. كاربرد جیبرلین خارجی میزان انبساط سلولی را افزایش می دهد. در صورتیكه مشكوك به نظر می رسد كه تقسیم سلولی را تحت تاثیر قرار دهد. حضور ساتیوكینین در بذر پریكارپ معلوم شده است و فعالیت ساتیوكینین با مرحله تقسیم سلولی آندوسپرم و جنین همزمان می باشد. انواع مختلف اكسین در رشد و نمو بافت خودش و آندوسپرم دخالت دارند (پاول و پوات). آبسیزیك اسید در مرحله 1 و 3 چرخه رشد و نمو میوه مشاهده شد و یك اثر منفی در شرعت رشد داشت و میزان آن در مسیرهایی كه بسرعت رشد می كردند كاهش یافت. حضور اتیلن با افزایش سریع وزن خشك در مرحله 3 ارتباط دارد ولی در مرحله 1 هیچ تاثیری ندارد. (1)

ریزش میوه
در هلو برگها و میوه های كوچك بشدت ریزش می كنند و فقط 30-5% از گلها به میوه تبدیل شده و تا زمان رسیدن میوه روی درخت باقی می مانند كه برای ما ایده آل است. عمل ریزش، حذف اندامهای ضعیف و معیوب و تولید مناسب با انرژی كه در اختیار گیاه است می باشد. (1)

دوره ریزش
مسئله ریزش میوه هلو كه در طول رشد و نمو میوه اتفاق می افتد به چهار گروه عمده تقسیم می شود.
الف- ریزش گل: در طول 3-2 هفته اول اتفاق می افتد و شامل جوانه های مربوط به مراحل اولیه گامتوفیت (گامتوفیت ماده) و گلهای با تخمكهای بارور نشده می باشد.
ب-ریزش ژوئن: یك دوره طولانی ریزش از مرحله یك رشد میوه شروع شده و تا اواسط مرحله دوم ادامه می یابد.
ج-ریزش قبل از برداشت: با شروع مرحله سوم یك مرحله ریزش در میوه شروع شده و تا مرحله رسیدن ادامه می یابد كه این ریزش معمولاً در ارقام زودرس بیشتر اتفاق می افتد و ممكن است كاهش محصول اتفاق بیافتد.
4-ریزش در زمان رسیدن میوه: این ریزش مربوط به فرآیندهای فیزیولوژیكی بود، كه در داخل گیاه اتفاق می افتد و با شروع رسیدن میوه صورت می گیرد. (1 و 2)

تنظیم طبیعی ریزش
معمولاً ریزش با هورمون های ساخته شده در كنار ناحیه ریزش تنظیم می شود كه بستگی به بذر دارد. بذر منبع غنی از هورمونهاست و زنده بودن بذر اغلب فاكتور محلی برای بقای مسیر است. آزمایشات نشان داد  كه اكسین، جیبرلین و ABA ارتباط شدیدی با ریزش میوه دارد. در یك مطالعه اختصاصی توسط رامینا و مازیار برروی میوه های ریزش كرده و باقی مانده در درخت مشخص شد كه ABA در میوه های باقی مانده در درخت مشاهده شد و میزان آن در میوه های ریزش كرده به شدت كاهش یافت. اكسین ریزش میوه را افزایش داد و ABA برعكس اكسین عمل كرد و اتیلن در ریزش ژوئن و قبل از برداشت دخالت مستقیمی داشت.
جری دریافت كه ریزش قبل از برداشت میوه درخت هلو مربوط به میزان بالا و زمان تولید اتیلن در میوه بود. و میزان ریزش میوه با استفاده از CO2 كاهش و با كاربرد اتیلن افزایش یافت. ریزش میوه های جوان مربوط به شرایط تغذیه ای در گیاه و رقابت با سایر اندامها می باشد. كاهش در تعداد میوه (تنك) یا شاخه ها (هرس) ریزش اولیه را كاهش می دهد گرن به اهمیت بذر در تحریك انتقال مواد غذایی به میوه تأكید كرد. میوه های فاقد بذر نیز برای بقا رقابت می كنند ولی عمدتاً میوه های دارای بذر باقی می مانند. از این مطالعات نتیجه گرفته شد كه ریزش میوه های جوان با تغذیه مناسب و وجود بذور كافی در میوه ها قابل كنترل است و مشخص شد كه ریزش میوه های جوان با ریزش برگها و توقف رشد شاخه ها و میوه در ارتباط است. (1)

تنك میوه
برداشتن میوه های كوچك در مراحل اولیه رشد میوه جهت تولید میوه های با كیفیت مطلوب از بهترین عملیات باغداری است، این عمل همچنین رشد زایشی را توسعه داد. و یك اثر خوبی برای ادامه قدرت تولید و دوام گیاه می گذارد. آزمایشات تنك میوه و ریزش شاخه و برگ اثر مستقیم نسبت برگ به میوه را روی اندازه و كیفیت میوه نشان می دهد كه تنك زود هنگام نتایج خوبی نشان می دهد و در عملیات بهزراعی نسبت برگ – میوه با تنك و هرس كنترل می شود. هرس تعداد جوانه ها را كاهش داده و در نتیجه رقابت و تشكیل شاخه های بلند و سطح برگ را كاهش می دهد. تنك اندازه میوه را افزایش داد. ولی در كل عملكرد را كاهش می دهد. (1 و 2)
رسیدن میوه هلو
شاخص های عملكرد های عمده رسیدن هلو و تغییر رنگ گوشت میوه از سبز به كاهی، سفتی گوشت و تعداد روز از مرحله تمام گل می باشد (رود 1957) همانطور كه در مورد سایر میوه ها صادق است هوای گرم در طول دوره بعد از گلدهی تعداد روزهای لازم برای رسیدن به رسیدگی قابل برداشت را كاهش می دهد (بتجر و ماشین 1965) (1)

هرس درختان هلو
هرس درختان هلو در مقایسه با درختان سیب اهداف بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. بطوریكه قبلاً نیز توضیح داده شد، درخت هلو، جوانه های گل خود را روی شاخه هایی كه در فصل رشد هستند بوجود می آورد (چوب یك لایه) از اینرو می بایست درخت هر ساله وادار به رشد شود. این حالت برعكس درخت سیب و درختان مشابهی كه جوانه های گل آنها در روی شاخه های چند ساله بوجود می آید؛ می باشد كه نیازی به رشد سالانه برای ایجاد محل گل ندارد تفاوت اساسی دیگر بین درختان سیب و هلو، غلبه انتهایی بسیار كمتر در هلو و یا در بعضی از ارقام از قبیل ردهون است كه عملاً فاقد غلبه انتهایی است. ناگزیر سرزدن شاخه ها درخت هلو از محل جوانه های تحتانی به منظور ایجاد زمینه رشد یا صرفاً ساده كردن اسكلت شاخه چند ساله و رویش شاخه های جدید بدون حذف جوانه انتهایی هر شاخه مطرح می شود. انتخاب بین هرس كوتاه و هرس ساده سازی با توجه به سرعت رشد درخت صورت می گیرد. در آب و هوای خشك، درختان آبیاری شده به هرس كوتاه احتیاج دارند زیرا باید درخت به حداكثر مقدار رشد وادار شود. در آب و هوا و شرایط خاكی كه رطوبت و غذای كافی در اختیار درخت هلو قرار می گیرد تنها هرس ساده سازی برای وادار ساختن درخت به رشد و نهایتاً ایجاد زمینه نمو جوانه های گل كافی است.
شاخه هایی در ارتفاع 40 الی 60 سانتی متر است زیرا اینها شاخه هایی هستند كه تعداد بیشماری جوانه گل در روی آنها نمو می یابد. تیمان (1976) نمو جوانه گل برروی شاخه ها هلو را در پنج ناحیه طبقه بندی كرد. در ناحیه زیر تحتانی میزان رشد شاخه نسبتاً ضعیف است، فقط جوانه های رویشی تا اندازه‌ای كه نمو نموده اند یافت می شوند. در منطقه تحتانی شدت رشد به مقدار حداكثر خود می رسد و قوی ترین میانگره ها در این منطقه هستند. ناحیه مركزی دارای ویژگی رشد كمتری می باشد. خصوصیات رویشی این ناحیه تعداد كم جوانه های برگ است كه اكثراً جوانه های گل متفرق در گره ها مشاهده می گردد. در ناحیه زیر انتهایی معمولاً خصوصیات رویشی وجود ندارد. جوانه های گل منحصر و جدا از یكدیگرند.
ناحیه انتهایی بوسیله میانگره های كوتاه مشخص می شود. تعداد كمی جوانه های (گل یا رویشی) نمو یافته قابل رویت اند. در شاخه های كوتاهتر از 30 سانتی متر ناحیه تحت قاعده ای كه قسمت فوقانی ناحیه مركزی نواحی زیر انتهایی نقاط با زرد مشخص گلدهی هستند. با ارزش ترین قسمت این نوع شاخه برای جوانه، یعنی ناحیه تحتانی و قسمت پایین تر از قسمت مركزی است كه نامشخص می باشد. در شاخه 10 سانتی متری یا كوتاهتر معمولاً نواحی تحتانی، زیرانتهایی و انتهایی وجود دارد. از این رو هرس باید به گونه ای باشد كه شاخه های 40 الی 60 سانتی متر تولید شوند. (2)

اثر هرس بر كیفیت میوه
كیفیت میوه بوسیله عوامل متعددی مشخص می گردد. فاست به نقل از میكا در سال 1986 اثر هرس دوره ركود بر اندازه میوه را بررسی نمود. هرس دوره ركود تعداد میوه درخت را كاهش داد و متقابلاً اندازه میوه را افزایش داد. فاست به نقل از پرستون و پرگین در سال 1974 اعلام داشت كه هرس تابستانه در اثر هرس سرشاخه های در حال رشد كه محل های مهم مصرف كلسیم هستند رقابت جذب كلسیم در اندام های گیاه را از بین می برد و نهایتاً موجب افزایش انتقال كلسیم به درون میوه می شود. (2)
چهار نوع هرس اصلی كه در درختان هلو به كار می رود عبارتند از:
 1-هرس اصلاحی: فقط شاخه های شكسته، خشك شده و یا شاخه هائی كه شدیداً با همدیگر تداخل می نماید حذف می شود.
2-شاخه زنی: ابتدا شاخه های ثانویه تنك می شوند تا یك اسكلت باز تشكیل شده كلیه شاخه های كم بازده حذف می شوند باضافه حدود یك دوم شاخه های باقی مانده ولی هیچ نوع سرشاخه زنی صورت نمی گیرد.
3-هرس معمولی: شاخه زنی انجام می گیرد و تقریباً نصف شاخه های بارده كوتاه می شود.
4-هرس شدید: شاخه های ضعیف باضافه 50 الی 75 درصد شاخه های دیگر حذف و شاخه های باقی مانده از 10 تا 15 سانتی متر سربرداری می شوند.(1)

نیازهای آب و هوایی
از نظر موفولوژی و پراكنش جغرافیایی، كولتیوارهای هلو را به چهار گروه اكولوژیكی تقسیم می كنند كه عبارتند از چینی، چین مركزی، چین غربی، نوع گوشت زرد اروپایی یا پارسی. از آنجا كه هلو بومی مناطق گرم چین می باشد در شرایط آب و هوایی با تابستان گرم بهتر می روید و نیاز سرمایی و مقاومت زمستانه آن متوسط می باشد. 400 تا 1000 ساعت سرمای زمستانه برای شكستن استراحت آن كافی است. كشت هلو در شرایط آب و هوایی گرم و خشك موفق بوده، میوه مرغوبی تولید می كند. كنترل بیماریهایی چون پوسیدگی قهوه ای و لب شتری تحت شرایط مرطوب مشكل است.
از آنجا كه گلدهی هلو 20 تا 30 روز زودتر از سیب انجام می گیرد در برابر یخبندان حساس بوده كشت آن باید در مناطق بدون یخبندان انجام شود. (3)

سیستم های كشت درختان هلو
معروفترین روشهای كشت هلو در جهان به چهار نوع تقسیم می شوند:
1-كوردون با 919 درخت در هكتار و فاصله كشت m96/3×m44/2
2-KAC-V با 919 درخت در هكتار و فاصله كشت m49/5×m98/1
3-HIDKAC-V با 1196 درخت در هكتار و فاصله كشت m49/5×m10/6
4-گلدانی باز با 299 درخت در هكتار و فاصله كشت m49/5×m10/6
سیستم های كشت با تراكم بالا مثل HIDKAC-V در مقایسه با سیستم های با تراكم متوسط و تراكم كم در یك دوره 3 ساله سوددهی بالاتری داشته اند.
باغات با تراكم بالا علاوه بر آنكه قادر به تولید میوه بیشتر در هر واحد از سطح زمین هستند، سوددهی و درآمد خالص حاصل از این باغات با كشت های با تراكم كم یا متوسط بیشتر است. عامل اصلی موفقیت در مدیریت باغات بالا كنترل رشد رویشی و اندازه درختان در این سیستم های كشت می باشد.
به علت رقابت شدید بین گیاهان در كشت های متراكم برای بدست آوردن نور، آب و مواد غذایی و فضا پیشنهاد شده كه با روشهای گوناگون اندازه تاج درختان را می بایست كنترل نمود تا این رقابت به حداقل برسد. (4)
پایه های مورد استفاده در هلو
پایه های مختلفی در كشورهای تولید كننده هلو به كار می رود. مهمترین خصوصیات برای انتخاب پایه های جدید یكنواختی در شهر، تولید بالا، كاهش اندازه درخت و سازگاری با آب و هواهای گوناگون می باشد.
با توجه به درصد فراوانی كاربرد پایه های مختلف هلو آنها را در چهار گروه رده بندی كرده اند.
هلوهای بذری – هیبریدهای هلو و بادام – بادام های بذری – آلو و گوجه درختی (5)

هلوهای بذری
این گروه از پایه ها بیشترین درصد كاربرد را به خود اختصاص داده اند واریته های مختلفی از هلوهای بذری در این مورد استفاده می شود.
طی تحقیق برای مقایسه پایه های بذری هلو با هیبریدهای هلو و بادام و پایه های آلو بعد از اندازه گیری و مشخص كردن شاخص هایی نظیر: درصد تلفات درختان در یك دوره 10 ساله، زودرسی محصول،‌ درصد تولید در یك دوره 10 ساله، و متوسط وزن میوه، مشخص شده كه تلفات درختان برروی پایه های بذری بسیار كمتر بوده، محصول زود رشد شده و بالاترین میزان تولید میوه و وزن میوه نیز از آن پایه های بذری بود. نتیجه شده كه در شرایط محیطی نرمال كه فاقد پاتوژن و نماتد است پایه های بذری هلو بهترین پایه ها به خصوص برای رقم Flaver Crest می باشند. (5)

هیبریدهای هلو و بادام
متداولترین پایه از این گروه CG677 می باشد. در مقایسه با پایه های بذری این پایه سبب بالا رفتن میزان محصول می شود. ولی اندازه میوه ها كوچكتر شده و میوه ها دیررس هم می شوند.
درصد تلفات درختان پیوند شده بعد از یك دوره 10 ساله در روی پایه GF677 و Hansen2168 د ر مقایسه با پایه های بذری بیشتر بوده است. (1)

 
بادام بذری
آلوی داویدیانا و بعد از آن هیبریدهای هلو و آلوی داویدیانا كه معروف ترینشان كادامان می باشد از متداول ترین پایه های گروه هستند. در یك بررسی نشان داده شد كه هیبریدهای (آلو × هلو) قادر به كنترل اندازه درختان و ایجاد زودرسی در آنها هستند این پایه ها كارآیی بالایی نشان داده محصول بیشتری تولید كرده اند. و رشد رویشی برروی آنها كمتر بوده است. Ishtara و Julior جالب ترین این نوع پایه ها هستند ولی هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارند.
سری جدیدی از پایه های هلو با دامنه وسیعی از قدرت كنترل رشد تا كنون بدست آمده و بعد از طی مراحل آزمایشی در آینده می توان آنها را به كار گرفت. پایه هایی كه به طور موثر قادر به كنترل رشد رویشی و اندازه درختان هلو در شرایط آب و هوایی متفاوت باشند و كیفیت میوه نیز برروی آنها مطلوب باقی بماند وجود ندارد. و كنترل اندازه درختان هلو هنوز از مشكلات باغداران می باشد.
این مشكل سبب شده است كه تهیه پایه هایی كه قادر به كنترل رویشی و اندازه درختان هلو باشند جزء مهمترین اهداف در برنامه های كاری بهنژادگران هلو قرار بگیرد.
نیاز به زمان طولانی برای تهیه و اصلاح پایه ها به وسیله بهنژادگران سبب شده تا روش دیگر كنترل رشد رویشی به كار گرفته شود. روشهای تربیت و هرس درختان هلو از دیگر راه های كنترل رشد می باشد. (5)

سیستم های تربیت در درختان هلو
روشهای تربیت درختان هلو یكی از تكنیك های مهم باغبانی در جهت كنترل رشد رویشی و اندازه درختان می باشد. با تربیت درختان و كنترل اندازه آنها به گونه ای كه فضای كمتری را اشغال كنند امكان كشت های متراكم به وجود می آید.
میزان نفوذ نور به درون تاج به اندازه و شكل تاج و تراكم درختان و جهت ردیف ها وابسته است كه با روش های خاص می توان نفوذ نور را در جهت بهبود كیفیت میوه ها كنترل نمود. گزارش شده كه با كاهش رشد رویشی به وسیله تربیت صحیح و تبادلات گازی بهتر در تاج درخت می توان میزان فتوسنتز را بالا برد و درنتیجه  سبب افزایش محصول شد.
روشهای متداول تربیت درختان هلو
گلدانی – پنجه ای – هرمی – Y شكل (6)

تربیت به روش گلدانی
این روش به صورت سنتی سال هاست كه در كشورهای آمریكا، ‌چین، اسپانیا، یونان، تركیه، فرانسه، برزیل، شیلی و آرژانتین انجام می شود. فاصله كشت در این روش تربیت 6×6 تا 4×5 متر می باشد.

تربیت به روش پنجه ای
این روش نیز بسیار قدیمی است و به طور سنتی در ایتالیا، رومانی، اسلواكی و یوگوسلاوی انجام می شود. در این روش فاصله درختان (4-3)×(5-5/4) متر می باشد.

تربیت به روش هرمی
این روش از شكل پنجه ای مشتق شده كه در كشورهای ایتالیا، فرانسه، استرالیا، و كالیفرنیا در سطح وسیع انجام می شود، ایران نیز درختان هلو را به این روش تربیت می كند. فاصله مناسب كشت در این تربیت 4×6 تا 3×5/4 می باشد.

 
تربیت به شكل Y
روشی كه اخیراً در استرالیا ابداع و به كار گرفته شده است در حال حاضر 25 درصد از باغات هلوی جدیدالتأسیس در استرالیا و 5 تا 10 درصد در ایتالیا، كالیفرنیا و شیلی به این روش تربیت می شوند. درختان این سیستم تربیت فضای كمتری در مقایسه با سیستم های دیگر اشغال كرده، فاصله كشت مناسب (2 تا 1) × (5/5 تا 5/4) متر است و امكانات افزایش تراكم و در نتایج افزایش محصول را به وجود می آورد.
در تحقیقی كه برای مقایسه میزان فتوسنتز، تعرق و نفوذپذیری در درختان 3 ساله شلیل كه به روش گلدانی، پنجه ای، Y شكل تربیت شده بودند انجام شده.، دریافتند كه در درختان تربیت شده به شكل Y در مقایسه با روشهای دیگر تربیت درختان نور بیشتری نفوذ كرده در نتیجه فتوسنتز بیشتر شده و میزان محصول و كیفیت آن بالا رفته است. (5)
سیستم تربیت برروی كیفیت میوه و میزان تولید موثر است. در آزمایشی درختان تربیت شده به شكل هرمی 25 درصد نسبت به شكل Y كاهش عملكرد داشتند. كیفیت و اندازه میوه ها در شكل Y در مقایسه با شكل هرمی بهتر گزارش شده است.
برای حفظ كردن شكل اولیه در درختان تربیت شده هلو هر ساله به میزان بالایی هرس نیاز است كه علاوه بر گران بودن سبب تأخیر در میوه دهی نیز می شوند، روشهای تربیت و هرس اگر به تنهایی جهت كنترل رشد به كار روند گران و غیر اقتصادی هستند.

 
مواد شیمیایی كنترل كننده رشد
كشف هورمون های گیاهی یكی از بزرگترین دستاوردهای دانشمندان فیزیولوژیست بوده است. گرچه سال ها از این كشف بزرگ می گذرد، ولی سنتز مصنوعی این مواد به منظور تأمین اهداف علمی و كاربردی مختلف ادامه دارد. محققان علوم باغی همواره سعی داشته اند تا با استفاده از این ابزار شیمیایی مدیریت باغات را در جهت تولیدی با كیفیت بالاتر اقتصادی تر تسهیل نمایند. از دیرباز كنترل اندازه درختان یكی از مشكلات مهم باغداران بوده است.
در این راستا گروه های متنوعی از كنترل كننده های شیمیایی رشد معرفی شده اند. تری آزول ها یكی از این گروه ها هستند و به عنوان موثرترین و كم خطرترین كندكننده های رشد شناخته شده اند. (6)

تری آزول ها و اهمیت آن در باغبانی
استفاده از تری آزولها (كند كننده های رشد) در علم باغبانی از اهمیت زیادی برخوردار است و استفاده از آنها در كشاورزی طیف وسیعی پیدا كرده است. در حال حاضر تعیین غلظتهای تعیین كننده بهینه، روش های كاربرد و زمان مصرف آنها در دامنه وسیعی از گیاهان در دست تحقیق و بررسی است. جنبه های اقتصادی استفاده از تری آزول ها هم از موضوعاتی است كه نیاز به تحقیق و مطالعه دارد. میزان رشد درختان میوه را می توان به طرق مختلف مثل انتخاب پایه های مناسب و هرس كنترل كرد اما استفاده از تكنیك های مربوط به مواد شیمیایی هم برای كنترل رشد همواره مورد توجه بوده است. عدم وجود پایه های مناسب برای كنترل رشد در بعضی از درختان میوه مثل گیلاس فرصتی را برای استفاده از مواد شیمیایی تنظیم كننده رشد در اختیار قرار می دهد. در حال حاضر، این امكان بوجود آمده است كه با استفاده از تری آزولها كشت متراكم انواع درختان میوه مثل آلبالو،‌آلوهای ژاپنی و هلو را با كارآیی تولید بیشتر در واحد سطح داشته باشیم. (7)

پكلوبوترازول
اولین كشفیات هورمونهای گیاهی بوسیله فیزیولوژیست ها با مطالعه كاربرد عملی آن را امكان استفاده از تنظیم كننده های رشد شیمیایی جهت تولید میوه های با كیفیت مطلوب سالهای زیاد انجام گرفته است. تری آزولها یكی از مؤثرترین كندكننده های رشد هستند كه در باغبانی بعنوان یك تنظیم كننده رشد بیشترین كاربرد دارند. پكلوبوتازول در اوایل سال 1980 توسط استابلی و بوچانان از عصاره خالص شده گیاهی با استفاده از GC و كروماتوگرافی مایع بدست آمد و توسط شركت ICI انگلستان توسعه یافت كه نام تجارتی ان به كولتار، كلیپر، پارالی و بونزی معروف است. ونگ و همكاران (1986) از GC برای جدا كردن و اندازه گیری میزان پكلوبوترازول استفاده كردند. لیور(1986) نشان داد كه حلالیت پكلوبوترازول در آب پایین است و حدود 30 میلی گرم در لیتر می باشد و نیمه عمر آن در خاك بطور قابل ملاحظه ای متفاوت است و معمولاً بین 3 تا 12 ماه می باشد. حركت پكلوبوترازول در خاك كند بوده و بستگی به حركت آب سطحی و قدرت جذب ذرات خاك دارد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد كه حركت پكلوبوترازول در خاك همچنین به میزان مواد آلی خاك، میزان رس و تبادل كاتیونی مربوط می شود...

 

منابع
1-رسولزادگان، ی (1370) فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله (تألیف فاست) چاپ اول. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 759 ص

2-طلایی، ع (1377) فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله (تألیف فاست) چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 423 ص

3-Mitra, s.k, T.K.Bose and D.S.Rathor. 1991. Temprate Fruits. Horticulare and allied publisher. Calcatta. Indiana, pp. 179-232

4-Reiger. M.,S.C.Myers. 1977. Growth and yield of high density peach trees as influenced by Spacing and rooting Volume. Acta Hort. 451: 617-676

5-Field ghelli, C.,G. Dellastrada., F. Grassi, amd G.Morico, 1998 the industry in the world: present situation and trend. Acta Mort. 465:29-40

6-Giuliani, R., E. Magnanini, L. Corelli-Grapp a delli. 1998. whole conppy gas exchamges and light interception of three peach training system. Acta Hont. 405: 309-317.

7-Davis, P.J- (1988). Plant hormones and their role in plant grpeyh amd development. 680. NewYourk State college of Agriculture and life science cornell university. Ithaca, New York. U.S.A.

8-Arzani, K., 1994. Horticultural and physiological aspests of vigor control in apeicot ynder orchard and controlled environment conditions. PhD thesis. Department of planr Science, Massey university. New Zeland

9-Mango, N., N.Kimura and M.Sak aki bara., 1994. the influence of paclobutrazol on the growth and the fruit quality of peach in green houses-Research Bulletin of the Aichiken Agricultural Research center, 16: 267-273

10-martin, G.C., Yoshikawa, F. and Larue, J.H. (1987). Effect of soil application of paclobutrazol on vegetative growth, pruning time, flowing, riled, and quality of flavorerest peach, Journal of the American Society for Horticultural Science, 112: 915-927

11-Lehman, L.J., C.R. untath, and E.young. 1990. Mature starkrimson Deliuouse apple tree response to paclobutrazol application method. Hort science. 25(4): 429-430

12-Sharma, R,M. Reddy, V.B., Ahmed, M. and chopra, S.K. (1998) chemical regulation of yield and quality, in new castle apricot. Abstracts. XXV International Horticultural congess, pp. 263

13-Doughkas, A.C. (1991). Giberllic acid reserves effect of excess paclibuterazol on granium. Morts Science, 26: 39-40

لینک کمکی