دانلود رایگان قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
كلیات    1
1-نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات گیاهی    2
2-قرنطینه    4
3-سابقه قرنطینه در دنیا     4
4-سابقه قرنطینه در ایران    5
5-همكاری های بین المللی حفظ نباتات     7
6-مفاهیم كاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی    10
فصل دوم:
استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی    14
1-آفات بومی    15
2-آفت قرنطینه ای     15
3-عوامل قرنطینه ای     15
4-نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه     15
5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات    16
6-نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه     16
7-بازدیدهای ویژه از آفت    17
8-بازدیدهای ویژه از كالا    18
9-نظارت صحیح     19
10-نیازهای فنی خدمات تشخیص    19
11-ثبت و نگهداری    19
12-تعیین وضعیت آفت    20
13-شرایط كلی برای تعیین وضعیت آفت    21
14-سوابق آفت    21
15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت    22
16-ناحیه عاری از آفت    24
17-شرایط كلی نواحی عاری از آفت    25
18-برنامه ریشه كنی آفت    28
19-فرایند برنامه ریشه كنی    28
20-تیم مدیریت و اجرای برنامه ریشه كنی    29
21- شرایط قرنطینه ای شدن آفت    34
22- رفتار و خصوصیات عوامل غیر بومی و جدید     34
23- مقایسه آفات قرنطینه ای و آفات غیر قرنطینه ای تحت كنترل و آفات معمولی    38
24-بازرسی    42
25-بازرسی عینی    43
26-بازرسی ویژه     44
27-كلاس بندی كالاهای كشاورزی و چگونگی نمونه برداری از آنها    45
28-كالاهای كلاس یك     50
29-كالاهای كلاس دو     50
30-كالاهای كلاس سه     52
31-كالاهای كالای چهار    53
32-كالاهای كلاس پنج     55
33-كالاهای كلاس شش    56
34-كالاهای كلاس هفت     58
35-كالاهای كلاس هشت     58
36-كالاهای كلاس نه     59
37-كالاهای كلاس ده    61
فصل سوم: بازرسی و جمع آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی
1-روش های جمع آوری نمونه حشرات     63
2-نگهداری شفیره و تخم  حشرات     65
3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات    67
4-تهیه پرپاراسیون لارو و حشره    68
5-فرمول تهیه الكل های مختلف الغلضه    69
6-تخمین میزان الودگی مزارع و باغات به آفات گیاهی    70
7-محاسبه تخمین آلودگی دانه ها در انبار    74
8-فهرست عوامل قرنطینه داخلی مزارع و باغ های كشور در ده ساله اخیر    78
9-اقدامات بهداشت گیاهی برای جلوگیری از انتقال، ریشه كنی و كنترل عوامل قرنطینه داخلی در مناطق آلوده كشور    80
10-مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای كالاهای صادراتی    83
11-اهداف و مسئولیت های مدیریت سیستم صدور گواهی بهداشت نباتی    84
12-مسئولیت های بازرس    86
13-جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده     87
14-مسئولیت های صادر كننده كالا     88
15-روند كار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی    89
منابع    90


فصل اول
كلیات
 
1- نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات
 مبارزه با آفات بمنظور جلوگیری از خسارات وارده از آنها در كشتزارها و باغها از اوایل قرن هیجدهم میلادی در دنیا متداول گردید و با پیشرفت علوم، فن‌آوری و كشف و ساخت تركیبات شیمیایی آفت كش بشر موفق گردید تا بمقدار قابل توجهی از زیان اقتصادی آفات پیشگیری نماید. اجداد ما در دورانهای خیلی گذشته در برابر حمله و طغیان آفات عاجز وناتوان بوده و در امر كنترل آنها موفق نبودند. عملیات اولیه كنترل در گذشته‌های دور بر اعتقادات مذهبی و یا بر تصوف و اعتقاد به جادو وخرافات استوار بوده است. بعنوان نمونه ذكر یكی دو مثال كوتاه خالی از لطافت نیست:
 قاسم ابن یوسف انونصری هروی نوه شیخ ابونصر طبسی مشهور به پیر حاجات كه در هرات سكنی داشته دركتاب الرشاد الزراعه كه در تاریخ 921 هجری قمری نگاشته در خصوص دفع ملخ چنین نقل می‌كند « و آنچه زراعت را نقصان می‌رساند دعا بر چهار گوشه زمین بر سر چوب كنند بلاها را بگرداند .» جالینوس حكیم گوید « هر كه ملخ سبز را كه در میان گیاه بود بگیرد و در میان كشتزار آویزد دیگر ملخان از آنجا بگریزند و یا هر كه ملخ را بزهره گاو بیالاید پس بكارد هیچ چیز بدان كشت زیان نرساند .» با گذشت زمان بشر از خواص ضد آفت برخی ازگیاهان و املاح معدنی پی برد و تجارب تازه‌ای از روشهای كنترل آفات را آموخت. بعنوان نمونه چند مثال دیگر از الرشاد الزراعه نقل می‌گردد :
دفع ملخ: هر كه تخم حنظل را با آب بجوشاند چنانچه آب نیك تلخ شود پس قدری نمك بروی افكند و بگرد كشت افشاند ملخ از آن حوالی بگریزد . برای دفع كرم ،‌دیگر هر كه خواهد كه كرم نباشد در باغ و زمین ،‌حنا را با آب بباید جوشانید و پیش از آفتاب برآمدن ،‌بگرد زمین افشاند و تخم حنظل نیز مناسب است .
 برای محافظت بذر:  افلاطون حكیم گوید چون برگ درخت سرویا برگ چغندر با تخمی كه زراعت خواهد شد مخلوط كرده در خانه نگاه دارند ، هیچ آفت بدان تخم نرسد تا وقتی كه زراعت خواهد شد .
 محافظت غله در انبار از موش: انبار از نم و بخار و اصطبل و چهار پایان و مزبله و موضعی كه دباغان كار می‌كنند و از حمام و آتش خانه ومطبخ دور باشد و خاكی كه با آن این خانه بنا كنند خاك خالص باید و آن گل كه زمین و دیوار خانه به آن اندود شود جو عوض كاه با آن گل مخلوط سازند از موش محفوظ بماند و همچین از او سایر حیوانات موذی دور باشد و اگر زمینش نمناك بود بواسطه نم گندم و جو و غیر آن ، پایدار نماند و شپشه و كرم در وی افتد و مغز آن بخورند و نابود گردد .
 همانطور كه در بالا اشاره شد در دو سه قرن اخیر بوده است كه انسان با كشف آفت كشها ( بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم ) و تدوین روشهای نوین كنترل آفات تحول عظیمی در امر حفظ نباتات و فراورده‌های گیاهی پدید آورد و این تحولات همچنان ادامه دارد. با گسترش تبادل كالاهای كشاورزی در میان اقوام و ملل گوناگون ، آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز از مبادی اولیه و زیستگاههای طبیعی خود نیز جابجا و مسایل و مشكلات عدیده‌ای برای زراعات و باغات و محصولات گیاهی كشوهای مقصد ایجاد نموده و می‌نماید و این امر موجب گردید تا كشورها برای سلامت وحفاظت از ساكنین گیاهی و مردم خود دست به اقدامات لازم بزنند .
منابع :
1-    ابونصری هروی ، قاسم بن یوسف (‌به اهتمام محمد مشیری ) چاپ دوم 1356، الرشاد الزراعه ، موسسه انتشارات امیر كبیر تهران .
2-    واژه‌نامه، بهداشت گیاهی، 2002، استاندارد شماره 5، فائو. رم.
3-    دستور العمل نظارت ومراقبت، 1997. استانداردشماره 6 فائو. رم. 
4-    دستور‌العمل تعیین وضعیت آفت در یك منطقه 1998، استاندارد شماره 8 ،فائو ، رم .
5-    دستور العمل گزارش آفت، 2002، استاندارد شماره 17، فائو ، رم .
6-    دستورالعمل شرایط برقراری مناطق عاری از آفت، 1995، استاندارد‌ شماره 4، فائو، رم. 
7-    دستورالعمل تهیه برنامه ریشه كنی ، 1998. استانداردشماره 9، فائو ، رم
8-    آفات غیر قرنطینه‌ای تحت كنترل ، 2002 ، استانداردشماره 16. فائو ، رم
9-    دستور العمل بازرسی ، 2005 ، استانداردشماره 23، فائو ، رم
10-    سیستم گواهی صادرات، 1997. استاندارد‌ شماره 7، فائو ، رم.
11-     حجت ، س .ح . 1346، روش آزمایش سموم،دفع آفات گیاهی. بخش حشره شناسی و دفع آفات دانشكده كشاورزی اهواز. دانشگاه جندی شاپور
12-     دهقانشعار ، مجید ، 1386. بذر ( سلامت وقرنطینه ) ،ناشر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال كرج
13-     زمردی ،‌عظیم ، 1370، بهداشت گیاهان و فراورده‌های كشاورزی. چاپ دیبا ،تهران
14-     زمردی ، عظیم ، 1382 ، تاریخ گیاهپزشكی ایران، چاپ نشر آموزش كشاورزی كرج
15-     صلواتیان ،‌میر ، 1375، قرنطینه گیاهی در ایران. چاپ نشر آموزش كشاورزی كرج
16-    جلیلی مقدم ، مریم، موسوی سید بهزاد، ایزدی حسین، 1384، دستورالعمل تكمیل فرمهای گواهی بهداشت گیاهی ، مدیریت قرنطینه سازمان حفظ نباتات .
17-    متن تجدید نظر شده عهدنامه بین المللی حفظ نباتات ، 1997، فائو، رم.

لینک کمکی