دانلود رایگان بررسی و شناخت سیمان استخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی و شناخت سیمان استخوان دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی و شناخت سیمان استخوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان بررسی و شناخت سیمان استخوان

بخش مايع (20 ميلي ليتر)

بخش پودر جامد (40 گرم)

خواص سيمان هاي استخوان اكربليكي

خواص مكانيكي

تقويت سيمان PMMA و سيمان استخوان (Simplex - P)

خواص مكانيكي سيمان استخوان شامل پركننده HA

پارامترهاي گيرش و زيست سازگاري

بررسي خواص سيمان هاي فسفات كلسيم

اثر افزودني هاي مختلف و دما روي برخي خواص سيمان فسفات كلسيم آپاتيتي

اثر دما

اثر سيالات بدن و خون

اضافه شونده كربنات

اثر افزودني منيزيم

اثر افزودني هاي آلي

استحكام مكانيكي Vitro Inو In Vivo

خواص سيمان هاي گلاس يونومر

تشكيل استخوان در اطراف سيمان هاي يونومري

رهايش يون ها از سيمان يونومري و بررسي اثرات آنها

سيمان هاي بيواكتيو

خواص مكانيكي

استحكام تثبيت و زيست سازگاري

منــابـع

 

 

دراین تحقیق برخی مقالات كه از سال 1996 به بعد در ارتباط با سیمان های استخوان مختلف ارائه شده است مورد بررسی قرار گرفته اند.
به طور كلی چهار نوع سیمان استخوان برای كاربردهای ارتوپدی و دندانپزشكی موجود است كه دو تاپایه پلیمری و دوتای دیگر سرامیكی دارند كه عبارتند از:
-    سیمان های اكریلیكی یا سیمان های با پایه پلی متیل متاكریلات PMMA))
-    سیمان های با پایه پلی پروپیل فومریت (PPF)
-    سیمان های فسفات كلسیم (CPBCS)
-    سیمان های گلاس یونومر (glass inomer)
هر كدام از این چهار نوع سیمان خود دارای تركیبات و فرمولاسیونهای متفاوت بوده كه هر كدام خواص مختلف با یكدیگر دارند.
سیمان استخوان PMMA برای كاربردهای كلینیكی وبه منظور  اطمینان از تثبیت عضو مصنوعی مفصل  در تعویض مفصل ران و زانو مصرف شده است. سیمان استخوان در اصل از پودر پلی متیل متاكریلات و مایع  مونومرمتیل متاكریلات تهیه می شود.

بخش مایع (20 میلی لیتر)   
متیل متاكریلات (مونومر)    4/97 درصد حجمی
ان وان دی متیل پلی تولوئیدن    6/2 درصد حجمی
هیدوركئینون    15 75 قسمت در میلیون

بخش پودر جامد (40 گرم)   
پلی متیل متا كریلات    15 درصد وزنی
كوپلیمر متیل متاكریلات - استیرن    75 درصد وزنی
باریم سولفید    10 درصد وزنی
دی بنزوئیل پراكسید    درحد بسیار اندك
هیدور كئینون از پلیمریزاسیون سریع جلوگیری می كند. پلیمریزاسیون سریع تحت شرایط خاصی به وقوع می پیوندد. مثلاً قرار گرفتن  در معرض نور بالارفتن درجه حرارت و امثال آن می تواند سبب پلیمریزاسیون نابهنگام شود.
ان وان دی متیل- تولوئیدین برای ترویج یا شتاب بخشیدن عملیات اصلاح  سازی سرد به تركیب نهایی اضافه می شود. (عامل پخت cold curing). واژه اصلاح سازی سرد به این منظور به كار می رود كه تفاوت شرایط اجرای عملیات باوضعیت كار در دمای بالا و فشار زیاد  (مثل روش قالب گیری تحت فشار و دمای بالا جهت ساخت اجزاء دندانی در دندانسازی ها) مشخص  گردد. قسمت مایع از طریق گذراندن از صافی به خوبی سترون می شود. بخش جامد ماده نیز پودری سفید و بسیار ریز است.
هنگامی كه پودر و مایع با یكدیگر مخلوط می شوند مایع مونومر از طریق فرایند پلیمریزاسیون اضافی، عمل پلیمریزاسیون را انجام می دهد. دی بنزوئیل پراكسید كه نقش فعال كننده را به عهده دارد با پودر مخلوط شده و با مونومر واكنش انجام می دهد تا یك رادیكال مونومر را تشكیل دهد. این رادیكال مونومر سپس به مونومر دیگری هجوم می برد تا یك رادیكال دیمر تشكیل دهد. فرایند  ادامه می یابد  تا مولكولهای زنجیر- طویل تولید شود. مایع مونومر سطح ذرات پودر پلیمر را خیس می كند و آنها را پس از پلیمریزاسیون به یكدیگر مرتبط و متصل می سازد و یك حالت خمیری به وجود می آید كه به حفره تزریق می شود. و پوتوز روی سیمان همانند شكل (1) جداداده می شود.
خواص سیمان استخوان می تواند توسط عوامل داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار  گیرد كه شامل:
عوامل داخلی :
تركیب مونومر و پلیمر
اندازه، شكل و توزیع ذرات پودر : درجه پلیمریزاسیون
نسبت مایع به پودر
عوامل خارجی
محیط مخلوط كردن: درجه حرارت ، رطوبت، نوع ظرف
روش مخلوط كردن: آهنگ و تعداد زدن با همزن (كاردك)
محیط اصلاح سازی: درجه حرارت، رطوبت، فشار، سطح تماس، (بافت، هوا، آب و….)
مهمترین عامل تعیین كننده خواص سیمان استخوان اكریلیكی را می توان تخلخل ایجاد شده در خلال عملیات اصلاح سازی دانست، حفره های بزرگ (با قطر چند میلیمتر) سبب تضعیف خواص مكانیكی می شود. بخار مونومر و هوای محبوس شده در خلال مخلوط كردن دو دلیل بروز تخلخل در مخلوط است . با استفاده از اعمال خلاء و قرار دادن مخلوط مونومر و پودر تحت نیروی گریز از مركز (سانتریفوژ) خلال مخلوط كردن می توان تخلخل را كاهش داد. در هر حال هر دو روش مذكور معایبی را مثل دشواری مخلوط كردن هنگامی كه خلاء اعمال می شود و جدایش اجزاء مخلوط وقتی كه نیروی گریز از مركز به كار می رود و دربر دارد و گذشته
از آن نیاز به تجهیزات اضافی نیز وجود دارد. تخلخل همچنین می تواند با كاهش دمای تولید شده حین پلیمریزاسیون كاهش یابد.(1)
به طور كلی وظیفه اصلی سیمان توزیع تنش روی نواحی تماس بین استخوان و پروتز است در واقع به عنوان یك فاز بینابین پروتز فلزی با مدول بالا و استخوان است. و برای انتقال و توزیع بارهای وزن بدن و بارهای سیكلی به خاطر حركت های حین راه رفتن از پروتز به استخوان به كار می رود.(17). مونومرهای اكریلیكی بسیار واكنش پذیر بوده و حین پلیمریزاسیون گرمای زیادی آزاد می كند. میزان آستانه  (حد) برای آسیب حرارتی بافت، در اطلاعات مستند در محدده زیر   تا بالای   برای استخوان  می باشد. دانسته شده است كه اكریلیك  سبب مرگ سلولهای استخوان در محل كاشت به خاط گرمای پلیمریزاسیون یا اثرات موضعی منومر متیل متا كلریلات كه از مواد خارج می شود، می شود. سمی بودن اثر دیگر در زمان كاشت می باشد كه شامل ارگانهای مثل شش و قلب می شود. برخی تغییرات تنفسی قلب در بشر و حیوانات آزمایشی تشریح شده و عمدتاً به خاطر اثرات گردش منومر متیل متا كریلات است. (15)
آمین های حلقوی نوع سوم خیلی سمی هستند و تركیب سرطانزا محسوب می شوند، آنها پس از واكنش با بنزوئیل پراكسید (BPO) اكسیده شده و به آمینهای نوع دوم و اكسیدهای آمین بدل می شود. به علاوه برخی آمینهای تغیر نیافته رها خواهند شد.
مشكل دیگر سیمان های اكریلیكی لق شدگی در محل فصل مشترك سیمان- پروتز است. همچنین سیمان اتصال خوبی با استخوان نداشته و معمولاً باعث شكست می شود.  با پوشش دادن پروتز با سیمان استخوان یا پلیمر PMMA لق شدگی سیمان- پروتز كاهش می یابد زیرا پوشش دادن باعث اتصال خوب بین سیمان و پروتز می شود.


بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان بررسی و شناخت سیمان استخوان
1- مقدمه ای بر بیومتریال ها، دكتر جون بو پارك، دكتر رودریك اس لیكز، ترجمه مهندس محمد حسین فتحی و دكتر  وجیه السادات مرتضوی.
2-Khairoun I. , Boltong Mc.G ,et.al. , J.Master . Sci. Master. Med . 425-428:
3-    Takagi S. , chow L.C. , et. al . , Biomaterials , 1593 - 1599: 19: 
 

لینک کمکی