دانلود رایگان بررسی قوانین حاكم بر شهرسازی و محوطه سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی قوانین حاكم بر شهرسازی و محوطه سازی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی قوانین حاكم بر شهرسازی و محوطه سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان بررسی قوانین حاكم بر شهرسازی و محوطه سازی

1    تعاریف   
2      موارد بهره برداری از زمین   
3      مسكونی   
4      مختلط   
5     آموزشی   
6      آموزش فنی و حرفه‌ای و كار و دانش   
7      آموزش عالی   
8      فرهنگی   
9      ورزشی   
10      درمانی و بهداشتی   
11      بهزیستی   
12      پارك و فضای سبز عمومی   
13      اداری   
14      جهانگردی و پذیرایی   
15     سیاحتی و تفریحی   
16      تأسیسات و تجهیزات شهری    
17     نمایشگاه و بازار روز   
18     پایانه مسافربری   
19      مجتمع خدمات فنی   
20      پارك صنعتی   
21      پارك موتوری   
22      انتظامی   
23      انبارداری   
24      پاركینگ عمومی   
25      باغ و زمین زراعی   
26      حریم سبز   
27      منطقه حفاظتی تاریخی   
28    ضوابط تفكیك ، حجم و ارتفاع ساختمان   
29    قطعات مسكونی   
30    تجاری و مختلط    
31    آموزشی    
32    درمانی و بهداشتی   
33    بهزیستی   
34    فرهنگی     
35    مذهبی   
36    ورزشی   
37    پارك و فضای سبز عمومی   
38    اداری   
39     جهانگردی و پذیرایی   
40    سیاحتی و تفریحی   
41    تأسیسات و تجهیزات شهری   
42    نمایشگاه و بازار روز   
43    پایانه مسافربری   
44    مجتمع خدمات فنی   
45    پارگ صنعتی   
46    پارك موتوری   
47    انتظامی   
48    انبارداری   
49    پاركینگ عمومی   
50    باغ و زمین زراعی   
51    حفاظتی و تاریخی   
52    ضوابط معماری ساختمان   
53    ابعاد و تناسب قطعات   
54    تراكم و محاسبات آن   
55    ارتفاع   
56    ابعاد حیاط خلوت و فضای باز   
57    نحوه استقرار بنا در زمین   
58    نورگیر و فضای باز   
59    نورگیری و تهویه   
60    بازشوها   
61    تأسیسات روی بام   
62    نماسازی   
63    طبقه بندی راهها و دسترسی‌ها و ضوابط مربوطه   
64    طبقه بندی راهها    
65    دوربرگردان   
66    پیشامدگی مجاز در گذرها   
67    عرض پیاده رو   
68    دسترسی قطعات   
69    مقررات پخ   
70    گذربندی   
71    پاركینگ   
72    مقررات مشترك   
73    قطعات و كاربریهای ناهماهنگ   
74    قطعات تفكیك شده و به ثبت رسیده قبلی   
75    ساختمانهایی كه از قبل آغاز شده‌اند   
76    ادامه كار كاربریهای ناهماهنگ   
77    شرایط ساختمان در زمینهای واقع در تقاطع شبكه‌های ارتباطی   
78    مقررات مربوط به همجواری و دسترسی‌های مجاز كاربری‌های مختلف   
79    پاركینگهای شهری   
80    ضوابط مربوط به پاركینگ انتظار و مسیر سرویس در مورد ساختمانهای    
   
عمومی پر تردد   
81    ضوابط مربوط به احداث پاركینگهای مشترك و عمومی    
82    ضوابط مربوط به پاركینگهای عمومی چند طبقه   
83    ضوابط مربوط به فضاهای باز عمومی   
84    استفاده‌های مجاز   
85    میزان محدودیت احداث ساختمان   
86    تأسیسات و تجهیزات لازم   
87    ضوابط مربوط به سازه‌های موقت   
88    پدافند غیر عامل   
89    ضوابط مربوط به پله فرار و آسانسور    
90    ضوابط مربوط به اقامت موقت ( كمپینگ )   
91    ضوابط  حریم فرودگاه   
92    حریم های قانونی و ضوابط آنها   
93    حریم رودخانه‌ها و مسیلهای فصلی   
94    حریم لوله‌های نفت   
95    حریم خطوط لوله گاز   
96    حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق   
97    حریم معابر   
98    حریم آثار تاریخی   
99    حریم چاههای آب شهر   
100    مقررات عمومی    
101    ضوابط و معیارهای استقرار صنایع   
102    صنایع غذایی   
103    صنایع نساجی   
104    صنایع چرم    
105    صنایع سلولزی   
106    صنایع فلزی   
107    صنایع كانی غیر فلزی   
108    صنایع شیمیایی   
109    صنایع دارویی   
110    صنایع برق و الكترونیك   
111    صنایع كشاورزی   
112    مراكز خدماتی   
113    صورتجلسه سازمان حفاظت محیط زیست ( ضوابط استقرار صنایع )   
114    فهرست پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی   
115    بخشنامه حریم لوله‌های  گاز   
116    ضوابط حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم    
    شهرها   
117    بخشنامه حریم رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها   
118    بخشنامه ممنوعیت افزایش محدوده‌های مصوب شهری   
119    گزارش وزارت مسكن و شهرسازی برای جلوگیری از افزایش محدوده    
       
       

تعاریف
تعاریف زیر با استفاد‌ه از متون، قوانین و مأخذ پایه شهرسازی ارائه شده است تا از هرگونه شبهه و برداشت شخصی از مفاهیم جلوگیری به عمل آورد .
محدوده استحفاظی :
به آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر اطلاق می‌گردد كه در آن كنترل فعالیتهای عمرانی از قبیل تفكیك اراضی و احداث معابر و ایجاد بناها و تأسیسات به منظور عملیاتی از جمله كشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع و نظایر آن زیر نظر شهرداری بوده و بر اساس قوانین جاری مربوط به شهرداریها انجام پذیرد حوزه استحفاظی همچنین توسعه‌های ماوراء دهسال شهر را كه باید مورد حفاظت قرار گرفته و فعالیتهای در آن نباید موجب تخریب گردد.
محدوده زیست محیطی :
عبارت از محدوده‌ای است به عرض 3 كیلومتر بعد از محدوده قانونی شهر
محدوده قانونی :
محدوده‌ایست كه طبق تعاریف ضوابط و تقسیمات كشوری به تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی رسیده باشد و مناطق واقع در آن براساس قانون جزو مناطق شهری محسوب می‌شود . هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز و تفكیك اراضی در این محدوده تحت نظارت شهرداری است.
كوی ( واحد همسایگی ) :
 عبارت است از مجموعه‌ای از واحدهای مسكونی كه در جوار یكدیگر قرار گرفته و از خدمات تعدادی از عناصر تجاری و رفاهی محلات برخوردار باشد، كوی (واحد همسایگی) از طریق خیابان جمع كننده محلی یا خیابانهای اصلی در سطح محله از دیگر واحدهای همسایگی جدا می‌شود.

محله :
 مجموعه‌ای از كوی‌ها (واحد همسایگی) است كه دارای وسعت و جمعیتی نسبتاً مشخص و تراكمی معین، همواره با خدمات رفاهی و عمومی متناسب می‌باشد .
ناحیه شهری :
مجموعه‌ای از محلات است كه دارای وسعت و جمعیتی نسبتاً مشخص بوده و علاوه بر خدمات عمومی و رفاهی كه در این محلات وجود خواهد داشت، شامل كلیه خدمات و امكانات شهری است.
قطعه زمین :
عبارت است از زمینی كه دارای یك سند مالكیت بوده و بوسیله خیابان یا معبر مشخص گردیده است.
تفكیك زمین :
عبارت است از تقسیم یك قطعه زمین یكپارچه به دو یا چندین قطعه مجزا با ایجاد دسترسی‌های مناسب برای استفاده جداگانه از یكدیگر و همراه با تخصیص سند مالكیت جداگانه .
واحد مسكونی :
فضا یا محوطه‌ای است محصور كه یك یا چند ورودی به دسترسی عمومی ( كوچه، خیابان، بازار، میدان و غیره ) یا به دسترسی خصوصی ( راهرو مشترك، راه‌پله مشترك )، داشته باشد و در آن یك یا چند خانوار سكونت داشته باشد .
آپارتمان :
عبارت است از تعدای واحد مستقل كه ورودی به دسترسی خصوصی ( راهرو مشترك، راه پله مشترك)، داشته باشد و بتواند امكانات سكونت مستقل چندین خانواده را فراهم كند .
خانوار :
خانوار از چندین نفر تشكیل می‌شود كه با هم در یك اقامتگاه زندگی می‌كنند و یا همخرج هستند و معمولاً
 با هم غذا می‌خورند . فردی كه به تنهایی زندگی می‌كند نیز خانوار تلقی می‌شود .
بر ساختمان :
عبارت است از فصل مشترك هر قطعه زمین با شارع عام .
سطح زیربنای ناخالص طبقات :
عبارت است از جمع كل مساحت زیربنا در طبقات ساختمان .
سطح زیربنای خالص طبقات :
سطح خالص طبقات عبارت است از سطح ناخالص طبقات با كسر تمامی فضاهایی كه برای پاركینگ، رفت و آمد ( مانند راهروهای عمومی، آسانسور، پله و ... ) و سایر مصارف مربوطه تخصیص داده شده است .
زیرزمین :
عبارت است از طبقه‌ای كه مقدار 50% یا بیشتر از حجم آن زیرزمین قرار دارد. ملاك زمین عبارت است از رقوم متوسط گذر یا خیابان مجاور . به هر طبقه‌ای كه حداكثر ارتفاع زیر سقف تمام شده آن از كف متوسط گذر مجاور 90 سانتیمتر باشد نیز زیرزمین اطلاق می‌گردد .
همكف :
عبارت از طبقه‌ای است كه همتراز كف و یا بلندتر از آن و یا لااقل 80% حجم آن بالاتر از كف باشد .
سطح زیر بنا در همكف :
عبارت است از قسمتی از سطح هر قطعه زمین كه جهت احداث بنا طبق ضوابط اختصاص یابد .
نمای ساختمان :
عبارت است از نسبت سطح زیر بنا خالص طبقات به سطح كل زمین .
تراكم ساختمانی :
عبارت است از نسبت سطح زیربنا خالص طبقات به سطح كل زمین .

لینک کمکی