دانلود رایگان طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


دانلود رایگان طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت دارای 177 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت
مقدمه
فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان
مقدمه
گاز طبیعی در جهان
ذخایر و منابع
چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟
تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی
سیمای صنعت گاز ایران
پالایشگاه گاز طبیعی در ایران
سیستم انتقال گاز طبیعی
فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز
مقدمه
عمده مصارف گاز سنتز
روشهای تولید گاز سنتز
فصل سوم: روش تولید گاز سنتز بطریق SMR
شرح كلی
مقدمه
تكنولوژی
تولید گاز سنتز
سنتز متانول
واحد تقطیر متانول
سیستم بخار آب و میعان
خدمات و واحد خارج از شبكه
فصل چهارم: طراحی یك واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز
مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی بروش SMR
شرح فرآیند
شرح عملیات
برآورد هزینه
جمع بندی و نتیجه‌گیری

مقدمه
امروزه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی، بعنوان یكی از مهمترین تكنولوژی‌های كه در آن از گاز طبیعی استفاده می‌شود، مطرح است. گاز سنتز كاربردهای فراوانی از قبیل استفاده به عنوان خوراك در كارخانه تولید آمونیاك، تولید اسید استیك و اسید فرمیك، خوراك فرآیندهای هیدروكراكتیگ و هیدروتریتینگ در پالایشگاه‌ها، تولید متانول و بسیاری موارد دیگر دارد.
اما تولید گاز سنتز با استفاده از روش‌های متعددی انجام می‌شود. این روش‌ها به دو بخش عمده، حرارتی و كاتالیستی تقسیم می شوند. یكی از مهمترین این روشها، فرآیند رفرمینگ با بخار آب كاتالیستی است كه عمدتاً از فلز نیكل بعنوان كاتالیست در آن استفاده می‌شود.
در این پروژه ابتدا در فصل اول به شرح كلی از وضعیت گاز طبیعی در جهان و ایران و تكنولوژی‌های گاز طبیعی پرداخته می‌شود. در فصل دوم شرح كلی پیرامون روشهای تولید گاز سنتز ارائه می‌گردد. در فصل سوم به شرح فرآیند رفرمینگ بخار برای تولید متانول از گاز سنتز به طور مفصل شرح داده می شود و سپس در فصل چهارم به طراحی یك واحد رفرمینگ بخار یا SRI می‌پردازیم. در انتها جمع بندی از مطالب فوق بیان می‌گردد.


بخشی از منابع و مآخذ پروژه دانلود رایگان طراحی و بررسی فرآیندهای صنایع نفت:
[1] D.J.Wilhelm , D.R.Simbeck , A.D.Karp , R.L.D.Dickenson : technologies , issues pacific , Inc , 71 , (2001) , pp. 139-148
[2] Sebustain C.Reyes , John H.Sinfelt , and Jennifer S.Feely , Evolution of Processes For Systhesis Gas Production : Recent Developments in an old Technology Ind . Eng . Chem . Res , vol 42 , No8 , (2003) , P.P. 1588-1592.
[3] Energy Information Administration : International Energy Outook , (2003) , PP. 1-4.
[4] M-F.Chabreline , Gedingaz , France , Natural Gas The Fuel of Ghoice For Deeades To Come , Hydrocarbon Reserves , OAPEC-IFP Seminar , June 2003 , P.P. 28-30.
[5] John Dilworth , Refforming indicated type theories , British Journal of Aesthetics , vol 45 , No.1 , (January 2005) , P.P. 11-31.
[6] www.WTRG.com
[7] www.elsevier.com/Locate
[8] www.vwdev.com
[9] www.Lurgi.com
]10[ دكتر دبیری اصفهانی، پتروشیمی، جهاد دانشگاهی امیر كبیر، (1376)،
420-412.P.P.

لینک کمکی