دانلود رایگان بررسی فقهی و حقوقی خیار غبن از دیدگاه امامیه و شافعی

لیات    2مقدمه    2فصل اول – کلیات و مفاهیم    81-1-1- تبیین مفهوم خیار    91-1-2- تعریف لغوی خیار    91-1-3- تعریف اصطلاحی خیار در فقه امامیه    91-1-4- تعریف اصطلاحی خیار در فقه شافعی    91-1-5- اقسام خیارات    101-1-6- احکام مشترک خیار از دیدگاه محقق حلی    151-1-7- نگاه تاریخی به غبن    161-1-8- تبیین مفهوم غبن    171-1-9- تعریف لغوی غبن    171-1-10- تعریف اصطلاحی غبن در فقه امامیه    171-1-11- تعریف اصطلاحی غبن در فقه شافعی    18 چکیده نموداری    19فصل دوم – اصاله اللزوم و رابطه

دانلود رایگان روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

p;  2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    3-1 اهداف تحقیق    4-1 فرضیات و سوالات تحقیق    5-1 تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق    6-1 قلمرو تحقیق    7-1 واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقیق    فصل دوم – ادبیات موضوع    1-2 معرفی شركت    2-2 ماهیت انگیزش    3-2 اهمیت انگیزش    4-2 چهارچوب انگیزش    5-2 دیدگاههای تاریخی در انگیزش          1-5-2 دیدگاههای اولیه انگیزش          2-5-2 دیدگاه مدیریت علمی          3-5-2 دیدگاه روابط انسانی      &n

دانلود رایگان بررسی تاریخچه سفال و لعاب در عصر صفوی

زم است که از زوایای مختلف این سفالها مورد بررسی قرارگیرند که از جمله می توان به نقوش و تناسب های رنگ اشاره کرد.آنچه که ساخته شده است در واقع برگرفته از نقوش و تناسب های رنگی سفالینه های دوران صفوی است که هدف این کار شناسایی و باز آفرینی ترکیب های زیبایی شناختی آن دوران است . نقش یکی از ظروف برگرفته از سنگ مزار محرابی مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی و دیگری بخشی از تزئینات نورگیر قندیلخانه از این مجموعه می باشد. تاریخچه سفال و لعاب در دوره صفوی در اوایل قرن دهم هجری ، برابر قرن شانزدهم میلادی ، سلسله صفوی به حکومت رسید و سلسله ای قدرتمند بعد از نهصد سال س